Järbo en socken i Dalsland

Järbo ligger i norra delen av Färgelanda kommun, med ca. 375 innevånare. Bygden är en utpräglad jord och skogsbruksbygd längs Kroppefjälls västra sida. Järbo utgör norra delen av Valbodalen. Kroppefjäll, som sträcker sig längst Järbos östra sida, ger bygden en fin inramning. Under åren 1793 -1806 innehade överstelöjtnant Carl George von Döbeln gården Önne, som tidigare varit kaptensboställe. En minnessten restes 1933 med följande inskription: C.G. von Döbeln, hjälten från finska kriget. Vi som bor här tycker det är trevligt att du hälsar på oss, vi hoppas att du trivs här, och att vi snart får se dig igen.

VINNSÄTER

Hembygdsgården Vinnsäter – en dalslandsgård. En mycket väl bevarad 1800-talsgård där det förutom boningshuset ( en dalslandsstuga ) finns magasin, ladugård, redskapsbod, smedja och källare. Här visas hur livet tedde sig under 1920 – 30 talet på en bondgård. Gården har gamla anor och finns med i skrift redan 1540. Ett skolmuseum finns även på gården som skildrar skolan på 1920-40 talet.

Skyltat från Järbo kyrka,

JÄRBO KYRKA

Järbo kyrka stammar från medeltiden. 1731 byggdes långskeppet till åt öster och senare åt väster. 1924 byggdes torn och sakristia. Dopfunten av täljsten anses vara från 1300 -1400 talet. Den nio kvm stora altartavlan från 1672 är en triptyk i olja målad med Jesus och de båda rövarna på korset.

Ett solur i sten har ett inhugget årtal, 1689. kyrkans kor ligger tre gamla gravhällar som anses vara från stormaktstiden.

Kyrkan har restuarerats 1924 och 1976.

Järbo kyrka. 1300-tal. Den äldsta delen av kyrkan, mitt på långskeppet, stammar från medeltiden. På 1700-talet tillbyggdes långskeppet åt öster. Senare skedde även en tillbyggnad ät väster. Långskeppet, i vit fasad med det tresidiga koret har ett svagt rundat innertak och väggar av natursten som är nästan 1,5 meter tjocka.På senare tid har kyrkan restaurerats 1924 och 1976. Vid restaureringen- 1924 tillkom tornet och sakristian, koppartaket på tornet härrör från 1976. Bland inventarierna anses dopfunten i täljsten vara från 1300-1400-talet. Altartavlan, som har en yta av 9 kvm, är från 1672 och målad direkt på träunderlaget. Den föreställer Jesus och de båda rövarna på korset, vid dess fot Maria Magdalena samt Maria och Johannes. Upptill en hop änglar i skyn. Altartavlan renoverades 1976.

Ett solur i sten har ett inhugget årtal, 1689. I kyrkans kor ligger tre gamla gravhällar som anses vara frän stormaktstiden. De båda kyrkklockorna är från 1916 och 1924. De tidigare förstördes genom brand i klockstapeln1915. VÄGBESKRIVNING: Väg 172, ca 10 km norr om Högsäter.

http://www.kyrkguidenks.se/place/30/

Soldattorpet

Gammalt soldattorp, Bräckan, som flyttats hit. Ladugården kommer från Madbråten, Råggärd. Torpet ligger vid starten av Karolinerleden förbi Järbo kyrka.

Sommarfähus

Detta fähus byggdes på 1850-talet och kommer ursprungligen från Madbråten i Råggärd socken.

Man flyttade det till Järbo 1995. Fähuset användes enbart under sommarhalvåret när man hade boskapen på vall i skogen eller utmarkerna. Med länga avstånd mellan gården och betesmarkerna var det enklast att bygga sommarfähus.

Oftast anställdes ett vallhjon som fick ansvaret för boskapen. De skulle valla korna i skogen, mjölka dem och få in dem i ladugården på natten.

Fähuset skänktes till Råggärds hembygdsförening. I gåvan ingick även en mängd äldre gårdsredskap.

Hembygdsföreningen hade ingen lämplig plats att uppföra huset på och därför inledde man ett samarbete med Järbo hembygdsförening. Fähuset flyttades till platsen intill soldattorpet Bräckan i Järbo. Från denna plats utgår Karolinerleden och inte långt härifrån ligger den vackra hembygdsgården Vinnsäter.

  GAMMAL STENBRO

Ligger en bit från väg 172 till vänster ca 3 km norr om Järbo bygdegård, stax efter skylt Låkön.

 K-Märkta Godis Automater

Vid den gamla lanthandeln som du passerar på väg till Järbo kyrka där du tidigare har kunnat handla godis och dricka från två varuautomater som fortfarande sitter kvar på den före detta lanthandelns yttervägg.

CYKELLEDEN

Efter Ragnerudssjöns camping cyklar du längs den gamla landsvägen vid foten av kroppefjäll. Man möts av ett öppnare odlingslandskap med vackra vyer över Valbodalen. Lägg särskilt märke till dalslandstugorna du ser utmed vägen. Efter ca 55 km från start är du vid Karl XII s väg. Sväng av leden och besök soldatstugan. Leden fortsätter till Järbo Kyrka. Ca 600 m från kyrkan ligger hembygdsgården Vinnsäter. Lite kaffe skulle kanske smaka gott. Du kan även fylla på dina vattenflaskor här. Leden fortsätter förbi kyrkan mot väg 172. Här kan du övernatta ( se Bo i Järbo ). Efter att ha korsat väg 172 tar Råggärd vid efter några kilometer.

VANDRINGSLED

Kroppefjäll är ett rikt utnyttjat område för vandring, svamp och bärplockning, skidturer m.m. En märkt vandringsled, Karolinerleden, finns iordningsställd tvärs över fjället från Järbo till Dals-Rostock. En raststuga, Karolinerstugan,passerar du efter ca 7-8 km från Järbo. Karolinerleden startar längs Karl Xll:s väg strax intill Järbo kyrka. Du kan även starta från Vinnsäter. Kartor finns att köpa på turistbyrån.

 Järbo skola

Vid fyrvägskorsningen på väg 172 1mil norr om Högsäter och 1 mil söder om Bäckefors ligger Järbo skola. En liten trivsam skola med slöjdsalar, idrottssal samt en stor, härlig skolgård med fotbollsplan och lekanordningar för alla åldrar. Alldeles intill finns ett dagis.

Besök Järbo Friskola ett initiativ av Järboföräldrar                        

Järbo Allhem

Några hundra meter från skolan ligger bygdegården Järbo Allhem. För många i rätt generation vida känd. Lokalen är utrustad med scen och ett bra kök. Numera är här ett sommarcafé, där den gamla bostadsdelen tidigare var.