Styrelsen

Styrelse 2018-2019

Ordförande Lisbet Rodin, Järbo-ättling i förskingring (Göteborg)

Sekreterare Margareta Hansson, Kläppetorp

Kassör Sanna Malm-Zetterberg, Stommen

Ledamöter

Kerstin Aronsson, Skällsäter

Marianne Lagerkvist, Vinnsäter

Ingvar Petersson, Kläppetorp

Vakant