Föreningen

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Detta året har inte liknat något tidigare. Vi ser med tillförsikt framåt och har till alla våra medlemmar skickat ut ett julbrev och planerna för att utveckla verksamheten på vår fina Dalslandsgård – Vision Vinnsäter. I julbrevet finns information om hur du betalar din medlemsavgift. Och boka redan nu in datumet för årsmötet som blir den 15 mars 2021.

Vision Vinnsäter – julbrev december 2020

Vi i styrelsen hoppas att få träffa er i verkliga livet nästa år. Till dess önskar vi er fina helgdagar!

Stort tack till Dalslands sparbank som bidragit med 12 000 kronor från TILLSAMMANS UTVECKLAR VI DALSLAND DEL 2 till föreningen för att mildra de ekonomiska konsekvenserna till följd av Covid-19. Tack också till Statens Kulturråd för bidrag på 38 500 för uteblivna intäkter under sommaren 2020.

Årsmöte 2020

Söndagen den 15 mars 2020 hölls årsmöte i Järbo Allhem. Eftermiddagen inleddes med att Christer Blüme, destinationsutvecklare i Bengtsfors, berättade om planerna för en cykelled längs Lelångenbanan. Sträckan mellan Högsäter och Bäckefors kommer gå på mindre vägar längs Kroppefjäll, och passera Vinnsäters hembygdsgård. En förstudie är klar och om alla inblandade är med på planerna hoppas vi få se de första cyklisterna passera sommaren 2022.

Styrelse för Järbo hembygdsförening 2020:

Lisbet Rodin, ordförande

Eva Fred, sekreterare

Kerstin Aronsson, kassör

Gunvor Johansson, ledamot

Marianne Lagerqvist, ledamot

Marianne Ågren, ersättare