Om oss

Järbo Hembygdsförening har som ändamål att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Detta skall vi göra genom

  • att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner
  • att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen vid samhälls- och miljöplanering
  • att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden i anknytning till bygden i nutid och i gången tid
  • att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
  • att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia
  • Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.
  • Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

Järbo Hembygdsförening är medlemmar i Dalslands fornminnes-och hembygdsförbund, Sveriges hembygdsförbund och Visit Dalsland.

Vårt fokus ligger på dalslandsgården Vinnsäter och Soldattorpet Bräckan där vi arrangerar aktiviteter i egen regi och i samarbete med andra. Vi arbetar aktivt för en hållbar och långsiktig verksamhet.