Om oss

Järbo är en socken i hjärtat av Dalsland. Järbo är en skogs-och småbruksbygd med åkrar och bäckar i ett böljande landskap.  Kroppefjäll med sin högplatå, ramar in socknen i öster. Järbo har tidigare haft namn som Järboda och Jernboda men även Runnsäter.

Järbo Hembygdsförening har som sitt ändamål att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Detta skall den göra genom

  • att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner
  • att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen vid samhälls- och miljöplanering
  • att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden i anknytning till bygden i nutid och i gången tid
  • att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
  • att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia
  • Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.
  • Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.