Järbo en socken i Dalsland

Järbo ligger i norra delen av Färgelanda kommun, med ca. 375 innevånare. Bygden är en utpräglad jord och skogsbruksbygd längs Kroppefjälls västra sida. Järbo utgör norra delen av Valbodalen. Kroppefjäll, som sträcker sig längst Järbos östra sida, ger bygden en fin inramning. Under åren 1793 -1806 innehade överstelöjtnant Carl George von Döbeln gården Önne, som tidigare varit kaptensboställe. En minnessten restes 1933 med följande inskription: C.G. von Döbeln, hjälten från finska kriget.

VINNSÄTER

Hembygdsgården Vinnsäter – är en mycket väl bevarad dalslandsgård från mitten av 1800-talet. Förutom boningshuset ( en dalslandsstuga ) finns på gården magasin, ladugård, redskapsbod, smedja och källare. Här visas hur livet tedde sig under 1920 – 30 talet på en bondgård. Gården har gamla anor och finns med i skrift redan 1540. Ett skolmuseum finns även på gården som skildrar skolan på 1920-40 talet.

Skyltat från Järbo kyrka,

JÄRBO KYRKA

Järbo kyrka stammar från medeltiden. 1731 byggdes långskeppet till åt öster och senare åt väster. 1924 byggdes torn och sakristia. Dopfunten av täljsten anses vara från 1300 -1400 talet. Den nio kvm stora altartavlan från 1672 är en triptyk i olja målad med Jesus och de båda rövarna på korset.

Ett solur i sten har ett inhugget årtal, 1689. kyrkans kor ligger tre gamla gravhällar som anses vara från stormaktstiden.

Kyrkan har restaurerats 1924 och 1976.

Järbo kyrka. 1300-tal. Den äldsta delen av kyrkan, långskeppets mitt, stammar från medeltiden. På 1700-talet tillbyggdes långskeppet åt öster. Senare skedde även en tillbyggnad ät väster. Långskeppet, i vit fasad med det tresidiga koret har ett svagt rundat innertak och väggar av natursten som är nästan 1,5 meter tjocka. På senare tid har kyrkan restaurerats 1924 och 1976. Vid restaureringen 1924 tillkom tornet och sakristian. Koppartaket på tornet härrör från 1976. Bland inventarierna anses dopfunten i täljsten vara från 1300-1400-talet. Altartavlan, som har en yta av 9 kvm, är från 1672 och målad direkt på träunderlaget. Den föreställer Jesus och de båda rövarna på korset, vid dess fot Maria Magdalena samt Maria och Johannes. Upptill en hop änglar i skyn. Altartavlan renoverades 1976.

Ett solur i sten har ett inhugget årtal, 1689. I kyrkans kor ligger tre gamla gravhällar som anses vara frän stormaktstiden. De båda kyrkklockorna är från 1916 och 1924. De tidigare förstördes genom brand i klockstapeln1915. VÄGBESKRIVNING: Väg 172, ca 10 km norr om Högsäter.

http://www.kyrkguidenks.se/place/30/

Soldattorpet Bräckan

Det gamla soldattorpet Bräckan ligger någon kilometer från Järbo kyrka vid början av Karl XII:s led. 1972 flyttades soldattorpen till denna plats och 1995 förvärvades sommarfähuset som kommer från Madbråten i Råggärd. Soldattorpet är öppet för besök året runt.

Sommarfähus

Detta fähus byggdes på 1850-talet och kommer ursprungligen från Madbråten i Råggärd socken. Man flyttade det till Järbo 1995. Fähuset användes enbart under sommarhalvåret när man hade boskapen på vall i skogen eller utmarkerna. Med långa avstånd mellan gården och betesmarkerna var det enklast att bygga sommarfähus. Oftast anställdes ett vallhjon som fick ansvaret för boskapen. De skulle valla korna i skogen, mjölka dem och få in dem i ladugården på natten. Fähuset skänktes till Råggärds hembygdsförening. I gåvan ingick även en mängd äldre gårdsredskap.

Då Råggärds hembygdsförening inte hade någon lämplig plats att uppföra fähuset på  inleddes därför ett samarbete med Järbo hembygdsförening. Fähuset flyttades till platsen intill soldattorpet Bräckan i Järbo. Från denna plats utgår Karolinerleden och inte långt härifrån ligger den vackra hembygdsgården Vinnsäter.

 GAMMAL STENBRO

Ligger en bit från väg 172 till vänster ca 3 km norr om Järbo bygdegård, strax efter skylt Låkön.

VARUAUTOMATER

Vid den gamla lanthandeln, som du passerar på väg till Järbo kyrka, finns två varuautomater där man tidigare kunde handla godis och dricka. När Sverige 2016 fick nya enkronor och femkronor blev automaterna omöjliga att använda.

CYKELLEDEN

Efter Ragnerudssjöns camping cyklar du norrut längs den gamla landsvägen vid foten av Kroppefjäll. Man möts av ett öppnare odlingslandskap med vackra vyer över Valbodalen. Lägg särskilt märke till dalslandstugorna du ser utmed vägen. Efter ca 5 km från start är du vid Karl XII s väg. Sväng av leden och besök soldattorpet. Leden fortsätter till Järbo Kyrka. Ca 600 m från kyrkan ligger hembygdsgården Vinnsäter. Leden fortsätter förbi kyrkan mot väg 172. 

VANDRINGSLED

Kroppefjäll är ett rikt utnyttjat område för friluftsliv. En märkt vandringsled, Karolinerleden, finns iordningsställd över fjället från Järbo till Dals-Rostock. En raststuga, Karolinerstugan, passerar du efter ca 7-8 km från Järbo. Karolinerleden startar längs Karl Xll:s väg strax intill Järbo kyrka. Du kan även starta från Vinnsäter. 

 Järbo friskola

Järbo Friskola är en liten och mysig skola som ligger  mellan Högsäter och Bäckefors. Verksamheten består av förskola, förskoleklass, grundskola upp till åk 6 och fritids. Alldeles intill finns också förskola. Besök Järbo Friskola ett initiativ av Järboföräldrar                        

Järbo Allhem

Några hundra meter från skolan ligger bygdegården Järbo Allhem. Lokalen är utrustad med scen och ett väl utrustat kök. Du kan hyra lokalen för privata fester, föreläsningar och andra sammankomster.