Café 2022

Serveringen är öppen lördagarna  den 9 juli och 23 juli kl 12.00-15.00.

Lördag den 13 augusti kommer vi ha öppet med förtäring i samband med Pilgrimspop från kl 15.00. 

Lördag den 10 september är serveringen öppen kl. 11-14 i samband med skördemarknaden.