Gårdar/byar i Järbo

Här kommer gårdar presenteras utifrån Järboadeln,Gustaf Regeskogs livsverk, sammanställt av Ulf Dolling. Herrarna möttes i en dörröppning första gången och trodde de såg sin spegelbild. De är fyrmänningar, närmaste gemensamma anor var Jon Persson f 1763 i Nötsäter och Katarina Jonsdotter f 1770 i Ytter Skällsäter.

Ulf Dolling

Gustaf Regeskog