Bli Medlem

Är du intresserad av eller har kunskaper om bygdens historia? Vill du lära mer om vårt gemensamma kulturarv och hur vi kan ta hand om det och göra det tillgängligt för kommande generationer? Du är alltid välkommen att delta i vår verksamhet och att bidra med idéer och hjälpa till i vårt arbete. Föreningen drivs av ideella insatser till största delen och är därför beroende av såväl aktiva medlemmar som stödmedlemmar.

Medlemsavgiften för 2023 är 125 kr per person (varav 25 kr går till Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund). Vi har även infört familjemedlemskap för 250 kronor. Det innebär att hela familjen, med hemmaboende barn upp till 20 år, blir medlemmar till ett och samma pris. Du kan swisha till 123 350 16 24 eller betala in på bankgiro 5411-0721. Ange namn, mejladress och postadress. För familjemedlemskap anges namnen på samtliga familjemedlemmar.
Har du några frågor eller funderingar – hör gärna av dig till någon i styrelsen.

Genom att lämna dessa uppgifter godkänner du att Järbo Hembygdsförening i Dalsland får använda dina uppgifter för att få kontakt med dig och ge dig information via mejl eller brev. Uppgifterna lämnas inte vidare till andra intressenter utan ditt medgivande.