Soldattorpet

Soldattorpet Bräckan och det lilla halmtäckta sommarfähuset ligger någon kilometer från Vinnsäter vid början av Karl XII:s led över Kroppefjäll till Dals Rostock.
Föreningen förvärvade Soldattorpet 1952 och 1972 flyttades det till Bräckan, platsen där det ligger idag. 1995 förvärvades sommarfähuset och flyttades från Råggärd till ängen vid Soldattorpet. Torpet är öppet och går att besöka dagtid under hela året.