Välkommen till Hembygdsföreningen i Järbo och Dalslandsgården Vinnsäter

Kallelse till årsmöte 2023
Föreningen kallar till årsmöte söndagen den 12 mars kl 14.00 på Vinnsäter. Efter mötet blir det föredrag om de omfattande renoveringar av murstock eldstäder och skorsten som gjordes sommaren 2022. Medverkar gör byggnadsantikvarie Lars Bergström från Förvaltningen för kulturutveckling samt murare Mattias Wallin-Brandt och Bernard Frileux från Hulteruds snickeri. Medlemskap kan tecknas på plats.
Vi bjuder på kaffe och våffla. Varmt välkomna!


Bli medlem och stöd hembygdsföreningen
Är du intresserad av eller har kunskaper om bygdens historia? Vill du lära mer om vårt gemensamma kulturarv och hur vi kan ta hand om det och göra det tillgängligt för kommande generationer? Du är alltid välkommen att delta i vår verksamhet och att bidra med idéer och hjälpa till i vårt arbete. Just nu söker vi volontärer till sommarens caféverksamhet. Medlemsavgiften för 2023 är 125 kr per person (varav 25 kr går till Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund). Vi har även infört familjemedlemskap för 250 kronor. Det innebär att hela familjen, med hemmaboende barn upp till 20 år, blir medlemmar till ett och samma pris.
Du kan swisha till 123 350 16 24 eller betala in på bankgiro 5411-0721. Ange namn, mejladress och postadress. För familjemedlemskap anges namnen på samtliga familjemedlemmar.
Har du några frågor eller funderingar – hör av dig till någon i styrelsen.

Planering 2023
Vinnsäter har vinterstängt och styrelsen planerar för kommande säsong.
Soldattorpet Bräckan, någon kilometer från Vinnsäter vid början av Karl XII:s led över Kroppefjäll till Dals Rostock, är dock öppet hela året och ett fint utflyktsmål. Ett stort arbete med att rusta upp och underhålla vår hembygdsgård pågick under föregående år. Vi är stolta och mycket glada över att boningshuset nu har fungerande vedspis, bakugn och tre murade kakelugnar. Engagerade och skickliga hantverkare och välvilligt bidrag från riksantikvarieämbetet och Gustav VI Adolfs fond till svensk kultur gjorde detta möjligt.
Alla uthus har fått en gedigen översyn med ny panel och nya fönster där det behövdes. Smedjan är också iordninggjord såväl till det yttre som inre, och klar att användas.

Vi gläder oss åt vår hembygdsgård och ser fram emot en ny säsong med många möten och aktiviteter – hoppas vi ses på Vinnsäter 2023!