Välkommen till Hembygdsföreningen i Järbo och Dalslandsgården Vinnsäter

Bli medlem och stöd hembygdsföreningen
Är du intresserad av eller har kunskaper om bygdens historia? Vill du lära mer om vårt gemensamma kulturarv och hur vi kan ta hand om det och göra det tillgängligt för kommande generationer? Du är alltid välkommen att delta i vår verksamhet och att bidra med idéer och hjälpa till i vårt arbete. På vår hemsida hittar du mer information om föreningens arbete, ta gärna kontakt med någon i styrelsen om du vill veta mer eller engagera dig!
Medlemsavgiften för 2024 är 125 kr per person (varav 25 kr går till Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund). Vi har även ett familjemedlemskap för 250 kronor. Det innebär att hela familjen, med hemmaboende barn upp till 20 år, blir medlemmar till ett och samma pris.
Du kan swisha till 123 350 16 24 eller betala in på bankgiro 5411-0721. Ange namn, mejladress och postadress. För familjemedlemskap anges namnen på samtliga familjemedlemmar.
Har du några frågor eller funderingar – hör av dig till någon i styrelsen. Bli gärna medlem i hembygdsföreningen och häng med och utveckla verksamheten!

Välkommen till Hembygdsföreningen i Järbo och Dalslandsgården Vinnsäter