Välkommen till Järbo hembygdsförening och Vinnsäter

Tack alla som var med på årsmötet den 21 mars!

Nu har föreningen en ny och entusiastisk styrelse på plats som har haft sitt först möte och börjat planera inför årets verksamhet. På snart återhörande!

Nytt år, nya planer och årsmöte den 21 mars kl 17.00

Välkommen till årsmöte den 21 mars 2021. Efter årsmötesförhandlingarna, ca 17.30, kommer byggnadsantikvarie Lars Bergström berätta om sitt arbete i samarbete med Länsstyrelsen och föreningen kring Vinnsäters underhåll och utveckling.

Av skäl vi alla väl känner blir årsmötet digitalt i år och du anmäler dig genom att klicka på knappen Ladda ner nu och fylla i formuläret som visas:

Alla som är anmälda får två dagar innan en länk till mötet samt årsmöteshandlingar. Mötet hålls via zoom.

Medlemsavgift för 2021

Dags att betala medlemsavgiften för 2021 som är 125 kr per person (varav 25 kr går till Dalslands Fornminnes och Hembygdsförbund). Swisha till 123 350 16 24 eller betala in på bankgiro 5411-0721. Ange namn, mejl och adress.

Förra året var ett år som inte liknade något tidigare. Coronapandemin tvingade oss alla att leva och arbeta på ett nytt sätt och framtiden är ju fortfarande oviss. Det är i nuläget svårt att planera för kommande säsong men vi håller tummarna och ser med tillförsikt på framtiden – hoppas att att vi ses på Vinnsäter i sommar!

Vision Vinnsäter – julbrev december 2020

Stort tack till Dalslands sparbank som bidragit med 12 000 kronor från TILLSAMMANS UTVECKLAR VI DALSLAND DEL 2 till föreningen för att mildra de ekonomiska konsekvenserna till följd av Covid-19. Tack också till Statens Kulturråd för bidrag på 38 500 för uteblivna intäkter under sommaren 2020.

Årsmöte 2020

Söndagen den 15 mars 2020 hölls årsmöte i Järbo Allhem. Eftermiddagen inleddes med att Christer Blüme, destinationsutvecklare i Bengtsfors, berättade om planerna för en cykelled längs Lelångenbanan. Sträckan mellan Högsäter och Bäckefors kommer gå på mindre vägar längs Kroppefjäll, och passera Vinnsäters hembygdsgård. En förstudie är klar och om alla inblandade är med på planerna hoppas vi få se de första cyklisterna passera sommaren 2022.

Styrelse för Järbo hembygdsförening 2020:

Lisbet Rodin, ordförande

Eva Fred, sekreterare

Kerstin Aronsson, kassör

Gunvor Johansson, ledamot

Marianne Lagerqvist, ledamot

Marianne Ågren, ersättare