Kroppefjäll

Kroppefjäll är en högplatå och ett naturreservat i Dalsland. Kroppefjäll begränsas i väster av Valbodalen och i öster av Dalboslätten.   Det är beläget i Högsäters socken i Färgelanda kommun och Örs socken i Melleruds kommun med en mindre del i Sundals-Ryrs socken i Vänersborgs kommun.

Kroppefjälls högsta topp når 240 meter över havet, ligger öster om Järbo kyrka och stupar brant mot Dalboslätten. Eftersom Kroppefjälls högsta punkt inte når över trädgränsen är det inte ett fjäll i egentlig mening. Fjäll är här i stället en västsvensk dialektal benämning på låga bergsplatåer med stora skogsområden. Olika delar av fjället har olika namn, till exempel Stigsfjället. Kroppefjälls naturreservat bildades 1997 och omfattar 1 125 hektar med sjöar, myrar och skogar. Djupa dalar i berget går från norr till söder och en väst-östlig dalgång går mellan Ragnerudssjön och Örsjön. På den centrala plana delen av fjället kallat Slättafjäll, finns stora myrmarker och ljunghedar.

MÄNNISKAN PÅ FJÄLLET

För omkring 4500 år sedan kom de första människorna att befolka området. Bevis för detta är hällkistor funna i Järbo. Förekomsten av rester av så kallade fornborgar visar att fjället även användes som skydd vid orostider. När gruvor och järnverk startades på 1600-talet började fjället befolkas på riktigt. För järnframställningen behövdes både ved och träkol. Denna hantering gjorde att många kolare bosatte sig på fjället. De började röja för en åkerlapp, byggde ut kolarkojan till en stuga och en ladugård för kor och hönor. Boskapen fick sommartid beta på fjällets hedar och myrkanter. På röjningen odlades det råg, kom och potatis.


HUR KOMMER MAN TILL FJÄLLET?

Från Valbodalen kommer man ”upp på” fjället från flera håll: från söder via Stigen, ta vägen mot Årbol och sedan mot Granan. Vid Ragneruds Camping är man vid foten av fjället och här finns fina markerade leder att börja sin vandring på. Ytterligare en ingång till  vandring på Kroppefjäll är vid soldattorpet Bräckan i Järbo. Här  börjar Karolinerleden eller Karl XII väg som den också kallas.

VANDRINGSLEDER

Karl XII:s väg (Karolinerleden) går tvärs över norra delen av Kroppefjällsplatån, ca 15 km vandring på stigar genom fina skogar. Ungefär halvvägs, vid Hästskotjärn, finns en timrad raststuga som står öppen året runt. Ledens västra utgångspunkt finns i Järbo, den östra vid OK Kroppefjälls klubbstuga i Dals-Rostock. Informationstavlor med karta finns vid båda utgångspunkterna. En anslutande markerad stig söderifrån utgår från Stora Hallesjön på Kroppefjäll (där bilvägen slutar) och når Karl XII:s väg vid raststugan.

På fjället finns flera kortfiskevatten. Kartor och fiskekort finns att tillgå på Färgelanda Turistbyrå/Färgelanda Bibliotek, Timmervägen 12 Tel 0528-567500
epost: biblioteket@fargelanda.se

Här kan du läsa mer om Kroppefjäll från Länssyrelsen.