Kroppefjäll

Sedan många hundra år har det stora bergsområde som i väster begränsas av Valbodalen, i öster av Dalboslätten och i norr av vägen mellan Ed och Mellerud kallats Kroppefjäll.

Kroppefjäll ligger inom kommunerna Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Vänersborg.

Fjället är ungefär 27 km långt, i norr 14 km, på mitten 12 km, och i söder 3 km brett. Olika delar av fjället har olika namn, t ex Stigsfjället.

Ordet fjäll betecknar här ett höglänt vidsträckt ödemarksområde. Detta fjäll når höjder runt 200 m ö h, med en högsta punkt av 240 m öster om Järbo kyrka. Nivåskillnaden gentemot Dalboslätten är ungefär 100 m.

Djupa dalar i berget går från norr till söder och en väst-östlig dalgång går mellan Ragnerudsjön och örsjön. På den centrala plana delen av fjället kallat Slättafjäll, finns stora myrmarker och ljunghedar.

MÄNNISKAN PÅ FJÄLLET

För omkring 4500 år sedan kom de första människorna. Bevis för detta är hällkistor funna bl a i Järbo.

Förekomsten av rester av sk fornborgar visar att fjället användes som skydd vid orostider.

När gruvor och järnverk startades på 1600-talet började fjället så att säga befolkas på riktigt. För järnframställningen behövdes både ved och träkol. Denna hantering gjorde att många kolare bosatte sig på fjället.

De började röja för en åkerlapp, byggde ut kolarkojan till en stuga och en ladugård för kor och hönor. Boskapen fick sommartid beta på fjällets hedar och myrkanter. På röjningen odlades det råg, kom och potatis.

HUR KOMMER MAN TILL FJÄLLET?

Från Valbodalen kommer man upp på fjället från flera håll:

– Från söder via Stigen, ta vägen mot Årbol och sedan till vänster mot Granan

– Vid Ragneruds Camping är man vid foten av fjället.

– Vid soldattorpet Bräckan i Järbo börjar Karolinerleden eller Karl XII väg som den också kallas.

VANDRINGSLEDER

Karolinerleden är en 15 km lång vandringsled rakt över fjället på historisk mark. Här förmodas Karl XII och dragoner färdats på sin väg mot Norge.

Leden som är markerad och på sina ställen spångad, är en fin led att vandra. Ungefär halvvägs finns raststugan Karolinerstugan, som är öppen för allmänheten. Stugan är omtyckt som övenattningsställe.

Här går vintertid det mycket populära, Karolinerloppet på skidor mellan Järbo och Dals Rostock.

Det finns ytterligare två rösade leder, en slinga på ca 5 km Söder om Svinesjön och en annan på ca 7 km från Flytjäm väster om Granan.

Vid Granan har man en vidunderlig utsikt över Dalboslätten och Vänern. Vid klart väder kan man se ända till Kinnekulle i Västergötland.

På fjället finns flera kortfiskevatten och på turistbyrån finns en turist- och fritidskarta.

Färgelanda Turistbyrå/Färgelanda Bibliotek, Timmervägen 12 Tel 0528-567500                           epost: biblioteket@fargelanda.se