Bygdespel

Sommarens bygdespel heter Arsenikprästen – en dråplig historia . Det är Järboautomaterna Kreativt forum som står för underhållningen. Läs mer om dem här: https://www.facebook.com/Jarboautomaterna