Indelta soldater för Järbos rotar – Ulf Dolling

Inledning.

Följande sidor tar upp alla soldater, som representerat Järbos olika rotar under indelningsverkets tid. Många fler soldater har bott i Järbo, men de har varit kontrakterade för andra rotar i andra socknar. Avskedade soldater, vilka har haft någon anknytning till Järbo, har många gånger bosatt sig här, när de fått lämna sitt soldattorp. En del har lämnat Järbo och bosatt sig i annan socken. Ja, det hände även att en soldat lämnade sin soldattjänst och emigrerade med hela familjen till USA. Detta hände på 1880-90-talet.

Här har ej medtagits dragoner eller järbobor, vilka blivit trumslagare eller befäl.

Västgöta-Dals regemente bestod av 1200 man. De var uppdelade i 8 kompanier. Till Vedbo kompani, det 6:e kompaniet, hörde 150 man. 25 man bildade ett korpralskap, motsvarande dagens pluton. I här aktuellt korpralskap ingick 5 man från Råggärd, 14 från Järbo och 6 från Rännelanda.

Råggärd

Starlanda nr 901
Bodane nr 902
Hallebo nr 903
Mabråten nr 904
Steneryr, nr 905

Rännelanda
Steg nr 920
Stentorp nr 921
Nyckleby nr 922
Ryrane nr 923
Härslätt nr 924
Bäckenäs nr 925

Järbo
Arnebyn nr 906
Slättängen nr 907
Stora Bön nr 908
Vinnsäter nr 909
Töftesäter nr 910
Skällsäter nr 911
Ljusebråten nr 912
Tvetane nr 913
Hult nr 914
Låkön nr 915
Norra Torp nr 916
Stora Torp nr 917
Yttre Skällsäter nr 918
Råberg nr 919

Dessa 25 män, som var från trakten, kände varandra väl och skapade säkert en god sammanhållning. Många av soldaterna tjänstgjorde kanske i 20 till 30 år. Chefen, korpralen, för korpralskapet var placerad i Starlanda. Kompanichefen bodde på Önne i Järbo, varför soldaterna alltid hade honom på nära håll. Det hände ofta att soldaterna, när de vistades på soldattorpet, marscherade till kyrkan i samlad trupp och visade upp sig för ortsbefolkningen vid högmässan.

Cirka 200 soldater under 200 år i Västgöta-Dals regemente sökte sig till Järbos knektkontrakt, troligen för att få ett eget torp att bruka för sig och sin familj. Men det blev problem, när de sedan skulle lämna sin soldattjänst och torpet, beroende på skador och förslitningar eller av åldersskäl, ifall soldaten inte hade varit förutseende att bygga sig ett nybygge under åren och bryta ny mark. Man ser detta framför allt i början av 1800-talet. Många var utfattiga och måste tigga för sitt uppehälle. Detta gällde särskilt, när soldaten inte hade sina barn i socknen.

Roten underhöll sin soldat genom att ge honom ett torp att bruka, en viss lön och uniform. Vapnet bekostades av kronan. Soldaten borde vara cirka 5 fot och 7 tum lång och vid första inställningen 18-30 år. Varade tjänstgöringen i 25 år och soldaten uppnått 50 år, erhöll han i regel pension från Vadstena krigsmanshus. Pensionen varierade mellan 8 och 50 R:dr.

Under fredstid kommenderades soldaterna till arbetet med Göta kanal och Trollhätte kanal eller att vara fångvaktare på t ex Marstrands fästning.

Under Karl XIIs krig, 1699 till 1718, fick många sätta livet till. Sedan kom kriget mot Ryssland 1741-1743, mot Preussen 1757-1762, åter mot Ryssland 1788-1790, i Pommern 1805-1807 mot fransmännen och till slut mot Ryssland 1808-1809. Under kriget 1808-1809 förlades Västgöta-Dals regemente till Åland och fick senare återvända till Sverige gående på isen.

Hur många fick sätta livet till på slagfältet? Med all säkerhet cirka 50 stycken. Ett 10-tal hamnade i fångenskap. Det var alltså omkring 25 % av soldaterna, som stupade på slagfältet. Tas hänsyn till att soldaterna från 1814 till 1901 inte var i strid, blir procentsiffran för de som deltagit i strider väsentligt högre.

Här nedan följer nu ett utdrag ur mönsterrullor och generalmönsterrullor på soldater för varje rote. Soldaternas familjer är också medtagna.

När familjerna flyttat från Järbo, har deras vidare öden inte följts.

Ytterligare uppgifter om soldaterna finns troligen på krigsarkivet, som t ex har handrullor, straffregister, sjukjournaler, handlingar angående krigsfångar, roterings- och utskrivningslängder, soldatkontrakt, syneprotokoll för soldattorpen och förteckningar över gratialister. Det finns säkert åtskilligt att tillägga om soldaterna i Järbo och därför vore det trevligt, om det kommer fram mera för att hedra deras minne. De, som har bilder i sina gömmor på soldater från Järbo, välkomna med dem till Järbo Hembygdsförening. Välkomna att komplettera dessa uppgifter.

Alfabetiskt namnregister

Ahlquist Jonsson Anders Nr 917
Ahlquist Rasmussson Asmund Nr 917
Ahlqvist Hansson Hans Nr 917
Alm Andersson Johan Edvin Nr 908
Andersson Anders Nr 913
Andersson Sigge Nr 452
Andersson Halvard Nr 906
Andersson Hans Nr 917
Andersson Nils Nr 454
Andersson Olof Nr 908
Andersson Olof Nr 917
Apollo Larsson Jacob Nr 908
Arne Jansson Aron Nr 906
Arnell Andersson Olof Nr 906
Arnell-Almquist Johansson Jonas Nr 906

Barman-Bure Hansson Hans Nr 910
Bergman Jonasson Magnus Nr 918
Bergman Olofsson Jonas Nr 918
Bergquist Jonasson Johan Nr 915
Blankenfeldt Magnus Nr 914
Blom Ehn Nilsson Bryngel Nr 906
Blomqvist Svensson Karl Johan Nr 913
Braf Ersson Anders Nr 908
Brask Halvardsson Halvard Nr 918
Bryngelsson Anders Nr 914
Bryngelsson Christian Nr 456
Bryngelsson Jon Nr 459
Bure Olofsson (Olsson) Anders Nr 910
Bure Torkelsson Anders Nr 910
Börjesson Nils Nr 906

Canon Olofsson Simon Nr 915
Cesar Amundsson Hans Nr 913
Courage Pärsson Torsten Nr 918
Cronman Amund Nr 906
Cronman Jonsson Anders Nr 906
Cronman Larsson Johan Nr 906
Cronman Knorring-Stenbom Eriksson Enar Nr 906

Dahl Hansson Per Nr 919
Dahlström Jonsson Anders Nr 908
Drotz Karl Johan Nr 919

Engstedt Andersson Sven Nr 907
Engstedt Henriksson Jacob Nr 907
Enhörning Andersson Olof Nr 912
Ericsson Per Nr 912
Eriksson Amund Nr 907
Erlandsson Arne Nr 912
Eskilsson Joen Nr 457

Favör Andersson Johan Nr 908
Fjällman Hansson Lars Nr 911
Fjällman Hansson Simon Nr 911
Fjällman Hinricksson Jacob Nr 911
Fjällman Tomasson Anders Nr 911
Flygare Eriksson Sven Nr 908
Flygare Olofsson Anders Nr 908
Fredga Svensson Nils Nr 916
Frigga-Nordman Jonasson Anders Nr 916
Frisk Andersson Lars Nr 910
Frisk Magnus Nr 910
Fyr Jonasson Petter Nr 917
Fyr Olofsson Peter Nr 917
Färdig Andersson Erik Nr 916
Färdig Olofsson Erik Nr 916
Färnberg Börge Nr 911

Göthander Johan Gustav Nr 910

Haggren Andersson Håkan Nr 915
Haggren Olof Nr 915
Haggren Svensson Lars Nr 915
Hake Bengtsson Simon Nr 918
Hake Eriksson Nils Nr 918
Hake Eriksson Sven Nr 918
Halvardsson Anders Nr 917
Halvardsson Asmund Nr 909
Halvardsson Eric Nr 919
Halvardsson Per nr 910
Halvardsson Sven Nr 91
Hannibal Eriksson Olof Nr 918
Hannibal Svensson Johan Nr 918
Hansson Bryngel Nr 452
Hansson Christoffer Nr 461
Hultgren Larsson Johannes Nr 914
Hultman Helgesson Erik Nr 914
Hultman Svensson Anders Nr 914
Hultman Jonasson Engelbrekt Nr 914
Hultman Olofsson Halvard Nr 914
Hultman Olofsson Jon Nr 914
Hurtig Andersson Erik Nr 919
Hurtig Jofur Andersson Anders Nr 918
Häger Amundsson Andreas Nr 906
Häger Olsson Olof Nr 906
Häll Jonsson Andreas Nr 914
Häll Pettersson Petter Nr 914

Jernberg Olofsson Börje Nr 911
Joensson Anders Nr 463
Joensson Pär Nr 454
Joensson Pär Nr 460
Jonasson Egon Nr 918

Kuno Nilsson Andreas Nr 913

Larsson Amund Nr 907
Larsson Sven Nr 463
Ledin Sjöström Jonas August Nr 909
Levin August Nr 911
Lilja Christoffersson Johan Nr 912
Lilja Jacobsson Erik Nr 912
Lilja Jacobsson Samuel Nr 912
Ljung Olofsson Sven Nr 912
Låkman Andersson Lars Nr 915
Låkman Nilsson Anders Nr 915
Låkman Nilsson Halvard Nr 915
Lärk Andersson Per Nr 911
Lärk Eriksson Bengt Nr 911
Lätt Persson Nils Nr 911
Löving Anders Nr 911

Mårtensson Sven Nr 464

Nilsson Erik Nr 453
Nilsson Hans Nr 907
Nilsson Lars Nr 453
Nilsson Måns Nr 911
Norberg Adamsson Anders Nr 916
Norberg Andersson Olof Nr 916
Nordström Samuel Nr 908
Norman Arvidsson Arvid Nr 915
Norman Arvidsson Arvid Nr 916
Norman Larsson Engelbrekt Nr 916

Ode Halvardsson Anders Nr 915
Ode Andersson Jacob Nr 915
Olofsson Anders Nr 909
Olofsson Björn Nr 463
Olofsson Joan Nr 458
Olofsson Lars Nr 465
Olofsson Mårten Nr 915
Olofsson Olof Nr 458
Olofsson Olof Nr 915

Palmfeldt Fredrik Nr 917
Palmfeldt Fredrik Nr 907
Persson Hindrik Nr 918
Pluto Jacobsson Jonas Nr 906
Pålack Andersson Simon Nr 912
Pålack Tomasson Jonas Nr 912
Pärsson Joen Nr 916
Pärsson Olof Nr 918

Rost G. Nr 911
Rud Persson Jacob Nr 919
Rudberg Jonsson Anders Nr 919
Runström Andersson Erik Nr 912
Runström Larsson Olof Nr 912
Runström Persson Olof Nr 912
Runström Persson Per Nr 912
Runström Stephan Nr 908
Runström Sven Nr 906
Råback Jonasson Joan Nr 919
Råberg Anders Nr 919
Råberg Olofsson Hans Nr 919

Sabel Nilsson Johan Nr 919
Sabel Christoffersson Olof Nr 919
Sahlberg Olofsson Sven Nr 913
Salberg Helgesson Olof Nr 913
Salberg Eriksson Nils Nr 913
Salberg Simonsson Olof Nr 913
Skallck Bryngelsson Anders Nr 916
Skallck Larsson Mårten Nr 916
Skallck Pärsson Jonas Nr 916
Skällberg Gudmundsson Johan Nr 911
Skällberg Månsson Anders Nr 911
Stor Amundsson Per Nr 917
Svensson Anders Nr 462
Svensson Anders Nr 462
Svensson Tohl Nr 914

Tell Heder Carl Olof Nr 913
Tell Magnus Aronsson Anders Nr 913
Tell Zackariasson Otto Nr 913
Torpström (Persson) Svensson Erik Nr 917
Torpström Hansson Anders Nr 917
Torstensson Elof Nr 906
Tvetström Olofsson Sven Nr 913
Tvetström Persson Olof Nr 913
Tvetström Svensson Olof Nr 913
Töft Andersson Anders Nr 910
Töft Andersson Petter Nr 910
Töft Jacobsson Jonas Nr 910
Töft Jonsson Torsten Nr 910

Wall Emanuel Nr 916
Winberg Andersson Hans Nr 909
Winberg Andersson Nils Nr 909
Winberg Arvid Nr 909
Winberg Asmmundsson Pär Nr 909
Winberg Asmundsson Olof Nr 909
Winberg Bryngelsson Anders Nr 909
Winberg Eriksson Peter Nr 909
Winberg Nilsson Nils Nr 909
Winberg Pärsson Nils Nr 909
Wågehals Carl Nr 918
Wågehals Carlsson Jöns Nr 918

Åberg Larsson Olof Nr 917
Åman Johannesson Andreas Nr 906
Åström Andersson Jacob Nr 913

Äng Andersson Olof Nr 907
Äng Johannesson Mathias Nr 907
Äng Karl Petter Nr 907
Äng Nilsson Anders Nr 907
Ängfeldt Olofsson Hans Nr 907
Ängfällt Håkansson Jost, Johan (Pär) Nr 907
Ängfällt Olofsson Olof Nr 907

Soldater Nr 457 och 906 i Arnebyn.

Soldaterna för Arnebyn under indelningsverkets tid var 17 stycken. Av dessa blev en tillfångatagen under Karl XII:s krig, en dog den 22 juni 1718 troligtvis vid anfall mot Fredrikshalds fästning. Två fick sätta livet till i Finland. Vid kriget mot Ryssland 1741-1743 fick många från Västgöta-Dals regemente lida genom sjukdomar och svält och miste livet av dessa orsaker. Två från Arnebyn kom aldrig tillbaka till Järbo. Soldaten från Arnebyn, som dog i mars 1790 var med all säkerhet med vid fältslag mot Ryssland vid Anjala i Finland.

Nr 457 Joen Eskilsson, inskriven 1682. (Generalmönsterrulla 1691).

Nr 906 Nils Börjesson. Fick avsked på generalmönstring den 9 september 1708. Roten inställt den 8 jan 1709. Halvard Andersson. Blev tillfångatagen. Roten inställt den 11 mars 1714 Elof Torstensson. (Generalmönsterrulla 1714).

Nr 906 Elof Torstensson, död den 22 juni 1718 vid Sundsborgs fästning i Bohuslän. Roten inställt Anders Jonasson Cronman den 22 september 1718. (Generalmönsterrulla 1719).

Nr 906 Anders Jonsson Cronman, född omkring 1701, död 8/10 1764 i Ryrane, Rännelanda. Tjänstgjort 7 år, gift, dalbo, fått avsked den 22 september 1725. (Generalmönsterrulla 1725)

Fader: Jon Tollesson (Rune Karlsson, Vänersborg).

Gift 20 p Tr. 1727 med Elin Eriksdotter (Rune Karlsson, Vänersborg).

Nr 906 Johan Larsson Cronman, 30 år. Tjänstgjort 13 år, ogift, dalbo. Sänd till Finland enligt generalmönsterrulla 1742. Död den 14 mars 1743. (Generalmönsterrulla 1744).

Gift 4 p påsk 1741 änkan Börta Svensdotter, Tveten, Ödskölt. Född 1704, död den 2/8 1772 av feber, 68 år gammal.

Barn: Lars, född den 5/7 1740.

Nr 906 Amund Cronman, död den 4 juli 1743, vakant. (Generalmönsterrulla 1744).

Nr 906 Enar Eriksson Knorring-Cronman-Stenbom. Kärt barn har många namn. Kommenderad till Strahlsund. Avsked den 22/4 1760 i Pommern för bräcklighet. (Mönsterrulla 1763) Tjänstgjort 19 år. (Generalmönsterrulla 1767). Kallas Stenbom i mantalslängd.

Gift 1742, palmsöndagen, med Maria Halvardsdotter från Ökerud i Råggärd. I vigsellängden kallad Enar Stenbom.

Barn:

Britta, född den 23/3 1747 på Arnebyn stom. Järbo. (Fadern här kallad Stenbom).

Arvid, född 24/2 1750 på Arnebyn stom, Järbo. (Fadern här kallad Cronman).

Sven, född den 26/11 1752 på Arnebyn stom, Järbo.

Kerstin, född den 8/7 1756 på Arnebyn stom, Järbo.

Cronman omgift med Maria Andersdotter.

Barn:

Maria, född den 2/5 1761 på Arnebyn stom. Järbo. (Fadern här kallad Cronman).

Nr 906 Sven Runström, 26 år. Tjänstgjort 2 år, dalbo, ogift. Flyttad till soldatnummer 909. Vakant (Mönsterrulla 1763). I mantalslängden 1762 står Sven Runström som soldat för Arnebyn.

Nr 906 Jonas Johansson Arnell-Almquist, född omkring 1750. Insatt omkring 1770. Tjänstgjort 15 år. (Generalmönsterrulla 1785).

Sjuklig, får avsked.

Gift med Elin Gunnarsdotter

Barn:

Ingerd, född den 5/1 1772 på Arnebyn stom, Järbo.

Johan, född den 2/6 1779 i Arnebyn, Järbo.

Elin, född den 24/4 1782 på Arnebyn stom, Järbo.

Nr 906 Jonas Jacobsson Pluto, 34 år. Inskriven omkring 1782. Tjänstgjort 8 år. Var gift och dalbo. Död den 22/3 1790. (Generalmönsterrulla 1790).

Nr 906 Olof Andersson Arnell, f 1764 i Ödskölt. Längd 5 fot 9 tum. Kommenderad till Pommern. Död den 19/10 1836 i Järbo. Inskriven år 1790. Tjänstgjort 17 år. Avsked 1808. (Generalmönsterrulla 1809).

Gift den 17/2 1793 med Maria Öjelsdotter, piga i Nycklebyn, Rännelanda. Ej i Järbo dödbok. Troligtvis död i Rännelanda.

Barn:

Anna, född den 26/5 1793 på Arnebyn stom, Järbo.

Gift 2:dra g den 27/10 1798 med Kerstin Persdotter, född 1767 i Bäcken. Död 1831.

Barn:

Anders född den 4/8 1799 på Arnebyn stom, Järbo. Död den 29 /9 1799 i Järbo.

Elin, född den 16/11 1800 på Arnebyn stom, Järbo.

Maria, född den 21/9 1802 på Arnebyn stom, Järbo. Död den 12/8 1804 i Järbo.

Johannes, född den 7/12 1804 på Arnebyn stom, Järbo.

Maria, född den 18/8 1808.

Olof Arnell med familj till Krabbetorp 1809 och till Fagerkas i Ljusebråten något senare och därifrån 1818 till Runnsätersnäset i Runnsäter, Järbo. Familjen står som utfattig. Olof Arnell arbetar senare som kyrkvaktmästare.

Gift 3:dje g den 18/10 1833 med Britta Andersdotter, född den 20/9 1798. Död den 25/6 1842.

Barn: Fredrik Arnell, född 30/10 1836.

Nr 906 Andreas Amundsson Häger, född den 26/11 1785. Död den 8/3 1854 i Järbo. Längd 5 fot 10 1/4 tum. Insatt i militärtjänst den 21/4 1808. Kommer till Arnebyn stom, Hagen, 1809. Tjänstgjort 22 år. Befordrad den 3 januari 1812 till korpral. Tjänat väl. Bevistat 1807, 1808, 1809 och 1814 års fälttåg. Avsked 1829.

Andreas Häger fick plikta år 1818 16 riksdaler för sabbatsbrott och slagsmål. Tydligen en hetlevrad korpral.

Gift den 30/8 1809 med Maria Pärsdotter från Krabbetorp, född 1790 i Ödskölt, död den 20/6 1851.

Barn:

Nils, född den 24/4 1817 i Järbo. Blir soldat nr 909 Nils Andersson Winberg i Vinnsäter. Se Vinnsäters soldater.

Märta Lisa, född den 21/12 1820 i Järbo. Död den 11/10 1839 av nervfeber.

Nr 906 Olof Olsson Häger, född 1802 i Grinstad. Kom 1831 från Grinstad. Tjänstgjort 10 år. Får avsked 1841 och pension, 48 riksdaler årligen från Nya Trollhätte kanalbolag. Skadad i båda händerna vid arbete med Trollhätte kanal. (Generalmönsterrulla 1841). Flyttade 1844 till Mon under St. Bön. Bodde där 1860.

Gift med Maria Persdotter, f 1806 i Järbo. Oförmögen till allt tungt arbete. Död den 28/6 1873 i Järbo.

Familjen flyttade 1844 till Mon under St. Bön. Bodde där 1860.

Barn:

Märta Cajsa, född den 19/9 1828 i Holm. Död 11/10 1914.

Jan Jacob, född den 6/9 1830 i Holm.

Johannes, född den 29/4 1833 i Järbo.

Anders, född den 2/1 1836 i Järbo.

Gustaf, född den 3/4 1838 i Järbo. Död den 5/10 1851.

Britta, född den 20/9 1841 i Järbo.

Maria, född 1844. Drunknat den 1/6 1846 i Järbo. Ej i dopboken.

Stina, född den 21/9 1846 i Järbo.

Jonas, född den 3/11 1849. Död den 15/5 1866 i Järbo.

Nr 906 Bryngel Nilsson Ehn-Blom, f 1820 i Bäcke. Begär att få heta Blom. Soldatnamnet Ehn ändrades till Blom 1856. Tjänstgjort 30 år. Insatt den 28 januari 1842. Född den 14 december 1820 i Järbo. Kommenderad till Karlstens fästning 1844. Avsked 17/6 1872 Tjänat väl. Anmäld till underhåll. Död den 26/1 1891 i Ljusebråten, Järbo.

Gift 1:a g med Maja Stina Andersdotter, född 1818 i Bäcke, död den 19/12 1851.

Barn:

Kajsa, född 2/12 1843 i Järbo.

Maria, född den 3/9 1845. Död den 8/9 1845.

Maria, född den 16/9 1846.

Nils, född den 4/7 1849. Död den 14/5 1850.

Stina, född den 19/4 1851.

Bryngel Blom omgift den 10/12 1855 med Cajsa Andersdotter, född den 19/8 1832 i Järbo.

Bryngel Bloms och Cajsa Andersdotters barn:

Sofia, född den 15/7 1856 i Järbo.

Ada, född den 8/9 1858 i Järbo.

Anders, född den 28/6 1861 i Järbo.

Martin, född den 14/2 1864 i Järbo.

Erika, född den 30/12 1866 i Järbo.

Johan August, född den 15/1 1870 i Järbo.

Karl, född den 27/2 1873 i Järbo.

Bryngel Blom var senare kyrkvaktmästare. Han bodde då på Moane, Ljusebråten-Blomskog. Blomskog efter Bryngel Blom.

Nr 906 Aron Jansson Arne. Född den 12/11 1852. Antagen den 16/10 1872. Tjänstgjort 9 år, dalbo. (Generalmönsterrulla 1882) Avsked 1/6 1888 och har då varit i tjänst i 16 år. Till USA den 12/6 1888. Återkom 1893. Familjen till Sarpsborg år 1896.

Gift med Ida Sofia Jansson, född den 4/7 1855 i Järbo.

Barn:

Anna Elisabeth, född den 21/2 1879 i Järbo.

Britta Cajsa, född den 19/10 1881 i Järbo.

Nr 906 Andreas Johannesson Åman, född den 21/2 1866 i Råggärd, död den 22/10 1910 i Järbo. Bodde på Hagen, Arnebyns soldatstom. Antagen till soldat 1889.

Gift med Matilda Heder, född den 25/4 1866 i Rännelanda. Hustruns son: Johan Emil, född den 25/2 1889 i Rännelanda, till USA 1907.

Bådas barn:

Hulda Kristina, född den 27/11 1891 i Järbo.

Albert Valfrid, född den 22/1 1894 i Järbo.

Amanda Charlotta, född den 29/10 1896 i Järbo.

Anna Hildegard, född den 16/6 1899 i Järbo.

Karl Oskar, född den 4/12 1901 i Järbo.

Selma Matilda, född den 12/5 1904 i Järbo.

Anders Viktor, född den 14/10 1906 i Järbo.

Emma Sofia, född den 19/9 1909 i Järbo.

Hustrun och de yngsta barnen utflyttade till Färgelanda 1920.

Soldater Nr 464 och 907 i Slättängen.

15 soldater tjänstgjorde för Slättängen. I Norge fick en soldat sluta sitt liv 1716, en i Pommern 1759, en i kriget mot Ryssland 1790 och en i april 1809, troligtvis efter reträtten från Åland i mars 1809. Befälhavare för reträtten var von Döbeln, som ansåg att övermakten var för stor och många hade fått sätta livet till och därför gick över isen med 7000 man till Sverige. Bättre fly än illa fäkta.

Nr 464 Sven Mårtensson, inskriven 1682. (Generalmönsterrulla 1691).

Nr 907 Hans Nilsson fången. Roten den 11 mars inställt Amund Larsson. (Generalmönsterrulla 1714).

Nr 907 Amund Larsson, död i Norge den 26 juni 1716. Roten inställt Olof Olofsson Ängfällt den 12 september 1716. (Generalmönsterrulla 1716).

Nr 907 Olof Olofsson Ängfällt, född omkring 1695. Tjänstgjort 9 år, gift, dalbo, fått avsked den 22 september 1725. (Generalmönsterrulla 1725).

Gift med Ingeborg Simonsdotter.

Barn:

Marta, född den 13/7 1732 i Hult, Järbo.

Börta, född den 24/12 1740 i Hult, Järbo.

Nr 907 Amund Eriksson. Han står inte i någon mönsterrulla, men i födelseboken registrerad som barnafar och soldat.

Gift med Gunla Olofsdotter.

Barn:

Arvid född den 8 juni 1729.

Nr 907 Jost, Johan (Pär) Håkansson Ängfällt, 36 år. Tjänstgjort 13 år, gift, dalbo. (Generalmönsterrulla 1744). I generalmönsterrullan är hans förnamn Pär, men i mantalslängden benämnd Jost. Avsked 1757. (Generalmönsterrulla 1767).

Gift med Marta Jonsdotter.

Barn:

Nils, född den 31 mars 1732.

Ingri, född den 12 februari 1736.

Nr 907 Hans Olofsson Ängfeldt, död i Pommern 1759. (Generalmönsterrulla 1767). Enligt mantalslängden ogift.

Det bor på Slättängens stom en Hans Bure gift med Helga Halvardsdotter och de för en son, Amund, den 26/7 1766.

Nr 907 Fredrik Palmfeldt. Flyttat till Nr 917, vakant. (Generalmönsterrulla 1767).

Nr 907 Jacob Henriksson Engstedt, född omkring 1752. I husförhörslängden 22 år 1774 och hustrun Malin 29 år. Tjänstgjort 19 1/2 år, dalbo, död den 14/2 1790. (Generalmönsterrulla 1790). Han står ej som död i Järbo dödbok, men däremot i mantalslängden och har med all säkerhet dött under tjänstgöring som soldat. Hustrun utfattig med tre barn år 1791.

Gift med Malin Halvardsdotter. För dottern Marta står modern för Malin Svensdotter. Om soldaten gift om sig eller prästen skrivit fel har inte kunnat lösas. Troligtvis har prästen blandat om namnen.

Barn:

Nils, född den 2 april 1773. Död den 16/10 1774.

Maria, född den 18 juli 1775.

Karin, född den 7 juni 1777.

Marta, född den 21 maj 1781.

Nr 907 Lars Svensson Engstedt, 49 år. Tjänstgjort 16 1/4 år, gift, dalbo, får avsked. Vakant. (Generalmönsterrulla 1806).

Nr 907 Sven Andersson Engstedt. Född 1772. Tjänstgjort 8 år, dalbo, förlorad vid reträtten från Ferdinandshof, men återkom 9/5 1807. Död den 19/4 1809. (Mönsterrulla 1809).

Gift den 1/9 1805 med Britta Olofsdotter, född 1777. Britta Olofsdotter omgift den 2/11 1810 med Lars Pärsson, Lidane, Dalskog. Familjen till Bäcke 1813.

Barn:

Johanna, född 30/8 1808 i Järbo.

Nr 907 Olof Andersson Äng, född 1786 i Ödskölt. Längd 5 fot 8 tum. Insatt den 29/6 1809. Tjänstgjort 27 år, dalbo. Död den 20/2 1838 i Järbo.

Gift med Anna Eriksdotter, f 1794 i Rölanda.

Barn:

Maria, född den 2/10 1816 i Järbo.

Cajsa, född den 2/2 1819 i Järbo. Gift med efterföljande soldat på stommen, Anders Nilsson Äng.

Anders, född den 13/3 1822 i Järbo.

Kerstin, född den 12/10 1824 i Järbo.

Johannes, född den 14/11 1828 i Järbo.

Elin, född den 20/10 1831 i Järbo.

Anna född den 2/3 1834 i Järbo. Död den 22/5 1835.

Annika född den 4/8 1836 i Järbo.

Nr 907 Anders Nilsson. Tjänstgjort 10 år, gift. Född i Bäcke 11/9 1817. Antagen 1839. Avsked 1849.

Gift med Cajsa Olofsdotter, född den 2/2 1819 i Järbo. Se föregående soldat. Död den 5/2 1857 i Järbo.

Barn i första äktenskapet.

Anders, född den 9/11 1839 i Järbo. Död den 19/12 1839.

Maja Lisa, född den 1/7 1841 i Järbo.

Sofia, född den 31/10 1845 i Järbo.

Cajsa, född den 23/12 1848 i Järbo.

Anna, född den 3/3 1852 i Järbo.

Omgift 8/1 1858 med Britta Maja Andersdotter, född 24/11 1832 i Rölanda.

Anders Äng till Tistedalen, Norge, 1876.

Barn i andra äktenskapet.

Johannes, född den 8/8 1858 i Järbo.

Alfred, född 29/1 1860 i Järbo.

Johannes, född den 10/5 1864 i Järbo.

Maria, född den 19/6 1866 i Järbo.

Edvin, född den 15/6 1868 i Järbo.

Elisabeth, född den 25/12 1873 i Järbo.

Nr 907 Mathias Johannesson Äng. Tjänstgjort 32 år. Född den 29/12 1827 i Järbo. Antagen 1849. Kommenderad till Varberg. Distinktionskorpral. Får avsked. (Generalmönsterrulla 1882). Död den 16/11 1898 i Järbo.

Föräldrar: Johannes Jonsson och Lisa Olofsdotter.

Gift den 24/10 1851 med Maria Greta Larsdotter född den 29/8 1811 i Färgelanda. Död den 4/3 1886 i Järbo.

Gift 2:a g den 20/9 1889 med Ingerd Larsdotter, född den 24/8 1828 i Rölanda. Död den 28/2 1896 i Järbo.

Barn:

Rudolf, född den 19/8 1854 i Järbo.

Nr 907 Karl Petter Äng, född den 11/9 1863 i Bäcke. Får attest till rekryt 1882 och flyttar till soldattorpet i Slättängen 1884.

Föräldrar: Johannes Pettersson, född 1833 i Ed och Maria Stina Claesdotter, född 1831 i Järbo.

De brukade en gård i Slättängen.

Gift 3/9 1886 med Elisabeth Olsdotter, född den 12/12 1861 i Råggärd.

Barn:

Anna Emilia, född den 22/11 1886 i Järbo.

Johan Albert, född den 3/10 1888 i Järbo.

Olga Kristina, född den 18/6 1897 i Järbo.

Karl Herman, född den 19/11 1899 i Järbo.

Agnes Maria, född den 25/4 1903 i Järbo.

Soldater i Stora Bön nr 458 och 908.

För Stora Bön är endast 12 soldater registerade under tiden 1682-1901. En soldat dog i fångenskapen och en död i Svensksund i Finland den 18 augusti 1790. En del klarade sig, Anders Ersson Braf, som deltog i 1807, 1808, 1809 och 1814 års fälttåg. Blir gratialist och för pension från Vadstena krigsmanshuskassa.

Nr 458 Joan Olofsson, lejd, inskriven 1682. (Generalmönsterrulla 1685).

Nr 458 Olof Olofsson, lejd av Joan Olofsson, inskriven 1689. (Generalmönsterrulla 1691).

Nr 908 Olof Andersson död i fångenskap. Roten inställt den 11 mars 1714 Sven Eriksson. (Generalmönsterrulla 1714).

Nr 908 Sven Eriksson Flygare, född omkring 1699. Död 1755. Började sin militärtjänst den 11 mars 1714. I Järbo dödbok står det att en Sven Flygare dog 1755, 70 år gammal. Kan någon ha skrivit fel ålder? Var enligt generalmönsterrulla 1729, 31 år. Tjänstgjort 11 år. Blev hemmansbrukare, när hustrun dog. (Generalmönsterrulla 1729).

Gift med Börta Tohlsdotter, född omkring 1688.

Barn:

Karin, född 5/8 1728.

Börta Tholsdotter troligtvis död 23 p Trint 1728, 10/11 1728, på Skällsäters stom 40 år gammal.Det bör undersökas om Sven Flygare är samma man, som blev dragon på Röberg och Stora Torp några år efter första hustrun dött. En Sven Flygare gifte sig med Anna Johansotter och de fick en son, Engelbrekt.

Nr 908 Anders Olofsson Flygare, född omkring 1710. Troligtvis inskriven 1729, 19 år gammal. (Generalmönsterrulla 1729). Erhållit avsked 1757. Tjänstgjort 28 år. Beordrad till Karlstens fästning och till Finland.

Gift den 6/7 1730 med Ingrid Persdotter från Önnetorpet i Järbo.

Barn:

Kerstin, född den 3/8 1731 i Stora Bön, Järbo.

Ingeborg, född 28/3 1734 i Stora Bön, Järbo.

Anders, född den 4/12 1737, död den 2/1 1738 i Järbo 5 veckor gammal.

Karin, född 1739, död 4 p trint. 1742 på Stora Böns stom.

Anna, född den 20/1 1744 i Stora Bön, Järbo.

Per, född den 13/3 1748 i Stora Bön, Järbo.

Ingrid, född den 17/12 1751 i Stora Bön, Järbo.

Nr 908 Stephan Runström, född den 22/12 1737 i Runnsäter, Järbo, Tjänstgjort 10 år för Stora Bön. Befordrad till korpral 22/3 1760 och förare 1763. Till Nr 924 i första korpralskapet, Västgöta-Dals regemente den 13/1 1768.

Föräldrar Abraham Stephansson och Britta Andersdotter. Dopvittnen: Jonas Runström och Maria Ruth i Runnsäter.

Nr 908 Samuel Nordström. Volontär. Inskriven redan 1770 och är då tre år. För att komma in som militär kunde man tydligen skriva in sin son redan i ett tidigt skede. (Generalmönsterrulla 1773-1789) Vakant 4/11 1785. (Generalmönsterrulla 1789).

Om Samuel Nordström verkligen tjänstgjort som soldat för Stora Bön framgår inte utan endast att han varit inskriven på detta nummer. Således fanns det ingen på Stora Böns stom under tiden. Här följer anteckningarna i generalmönsterrullorna från 1773 till 1789.

Samuel Nordström, 6 år. Tjänstgjort 3 år. Volontär. (Generalmönsterrulla 1773).

Samuel Nordström, 11 år. Tjänstgjort 7 1/2 år, ogift, dalbo. Volontär. (Generalmönsterrulla 1778).

Samuel Nordström, 18 år. Tjänstgjort 14 1/2 år, ogift, dalbo. Volontär. (Generalmönsterrulla 1785).

Samuel Nordström, 35 år. Tjänstgjort 12 1/2 år, ogift, dalbo, vakant 4/11 1785. (Generalmönsterrulla 1789).

Under 1760-70-talet bor på Stora Böns soldatstom en familj Erik Andersson Färdig och hans hustru Anna Amundsdotter. Med all säkerhet hade Erik Färdig varit soldat, men han finns inte med i generalmönsterrullan för Järbos soldater.

Nr 908 Johan Andersson Favör. 22 1/2 år. Tjänstgjort 4 1/2 ör, gift, dalbo, död den 18/8 1790. (Generalmönsterrulla 1793). Miste livet vid Svensksund 1790.

Gift med Britta Halvardsdotter, född 1764 i Ödskölt.

Barn:

Anders Jansson, född 22/5 1788 i Stora Bön, Järbo. Död 1823.

Kerstin Jansdotter, född 22/5 1788 i Stora Bön, Järbo.

Änkan Britta Halvardsdotter omgift 1791 med Anders Ersson, född 1755.

Nr 908 Anders Jonsson Dahlström, född den 28/3 1772 i Tvetane i Järbo. Tjänstgjort 16 5/12 år. Längd 5 fot och 10 1/2 tum. Kommenderad till Pommern. Förlorad vid reträtten från Ferdinandshof. Fånge i Frankrike. återkom den 9/5 1807, sannolikt med Sven Andersson Engstedt, som också infann sig samma dag till truppen. (Generalmönsterrulla 1807). Död den 8/8 1835, 63 år gammal.

Familjen flyttar 1809 till Hultekas i Hult i Järbo. Från Hultekas 1822 till Hassleryr i Järbo. Till Nordtorpet i Tvetane 1823. Soldaten står här som utfattig. Hustrun har fått slag i höger sida och sonen Anders har brutit lårbenet.

Gift den 20/10 1798 i Järbo med Catarina Jonsdotter, född 1775 i Järbo, (ej i födelseboken), begravd den 28/6 1839, 64 år gammal.

Barn:

Britta, född den 4/6 1799 i Järbo. Flyttar till Råggärd 1817.

Cajsa, född den 9/7 1802 i Järbo. Flyttar till Högsäter 1818.

Johannes, född 25/6 1805 i Järbo.

Anders, född 10/7 1813 i Järbo. Bröt höger lårben 1816.

Magnus, född 1/11 1818 i Järbo. Flyttar till år 1838.

Nr 908 Anders Ersson Braf, född 1782 i Rölanda. Braf är 5 fot och 8 1/2 tum lång enligt mönsterrulla 1809. Insatt i tjänst den 21/3 1808. Kommer inflyttande till stommen i Stora Bön 1809.

Gift den 1/3 1807 i Råggärd på Öna under Ringelanda med Stina Arvidsdotter, född 30/11 1789 i Lerdal. Död den 15/4 1833 i Järbo. Stina har ett fördärvat knä.

Anders Ersson Braf tjänstgjort 25 år. För avsked. Tjänat väl. Bevistat 1807, 1808, 1809 och 1814 års fälttåg. Blir gratialist och får pension från Vadstena krigsmanshuskassa. (Generalmönsterrulla 1832).

När hustrun dör, flyttar Anders Braf till Bäcke år 1834. Han gifter om sig den 31/12 1833 med 37-åriga änkan Anna Jonsdotter.

Barn:

Maria, född den 24/3 1810 i Stora Bön, Järbo.

Johannes, född den 30/10 1812 i Stora Bön, Järbo.

Andreas, född den 24/5 1815 i Stora Bön, Järbo. (prästen skriver senare 24/6).

Cajsa, född den 2/11 1817 i Stora Bön, Järbo.

Anders, född den 9/10 1820 i Stora Bön, Järbo.

Anna, född den 13/12 1824 i Stora Bön, Järbo.

Magnus, född den 20/4 1830 i Stora Bön, Järbo. Död 1831.

Maria från Arnebyn till Ödskölt 1825. Johannes flyttar 1830 till Hallebo i Råggärd. Av barnen flyttar Anders och Anna med till Bäcke. Anders gifter sig 1816 med Stina Persdotter från Rännelanda och familjen flyttar från Järbo 1849 till Dalskog. Kajsa flyttar först till Mungärderud och stannar där i två år. 1834 flyttar hon till Skållerud. Andreas till Bäcke 1835. Andreas återkommer och gifter sig 18/2 1842 med Katarina Hansdotter, född den 6/5 1812 i Järbo. Familjen brukar ett torp på Råbergsängen i Råberg, Järbo.

Nr 908 Jacob Larsson Apollo. Född i Råggärd den 6 juni 1811. Antagen 17/9 1832. Kommer till Stora Bön samma år. Tjänstgjort 19 år. Sjuk. Avsked 1852. (Generalmönsterrulla 1856). Jacob Larsson Apollo död den 31/10 1859 av lungsot 48 år gammal.

Gift 1:a g med Maria Magnusdotter, född 1798 i Rölanda, i Sparrhultet i Råggärd den 31/7 1831. Jacob Apollo är då dräng i Starlanda.

De får en dotter Eva Kajsa 1837, som dör 1 år och 7 månader gammal i tvinsot.

I husförhörslängden står det att hustrun nästan jämt är sängliggande. Maria Magnusdotter är från och med 1846 sängliggande.

Hon dör av okänd sjukdom den 8/5 1855. Även Jacob Apollo är sängliggande av sjukdom, vilken han troligtvis ådragit sig i militärlivet Han får avsked 1852. Blir efter avskedet backstugesittare i Stora Bön.

Gift 2:a g den 1/8 1856 i Högs äter med Katarina Jonsdotter, född den 4/3 1798 i Dalskog. Död den 5/12 1889 i Stora Bön, Järbo. Hon blev 91 år 9 mån. och 1 dag.

Hustrun gift med Lars Persson, f 1803 i Kårböle, Rölanda, som dör i september 1868. Katarina Jonsdotter lever till den 5 december 1889, 91 år gammal.

Efter denna tid står soldaten vakant i generalmönsterrullorna för Stora Bön och 1882 står det att soldaten är indragen.

Nr 908 Johan Edvin Andersson Alm, född 1862 Korpral för Stora Bön, Järbo. Född onsdag den 1 januari 1862 i Stora Bön, Järbo. Död av slag tisdag den 22 november 1910 i Stora Bön, Järbo (SCB).

Föräldrar: Anders Larsson. Född söndag den 1 juni 1834 i Norra Breck, Stora Bön, Järbo. Död fredag den 5 mars 1920 i Stora Bön, Järbo (SCB). Britta Eriksdotter. Född fredag den 31 januari 1840 i Råggärd. Död onsdag den 11 december 1918 i Stora Bön, Järbo (SCB).

Gift: torsdag den 20 september 1883 i Ekholmen, Gunnarsnäs, Fagerhult med Ida Andersdotter. Född tisdag den 28 april 1857 i Fagerhult, Gunnarsnäs. Föräldrar: Anders Andersson. Född måndag den 29 november 1830 i Ekholmen, Gunnarsnäs (AI:14 Järbo). Död torsdag den 29 oktober 1908 i Stora Bön, Järbo (Döda). Maja-Lisa Andersdotter. Född lördag den 1 februari 1823 i Fröskog (AI:14 Järbo). Död tisdag den 3 juni 1902 i Stora Bön, Järbo.

Barn:

Emma Charlotta Alm. Född lördag den 22 september 1883 i Järbo. Död 1968 i Uddevalla. Gift med Jonas Svensson. Banvakt i Uddevalla.

Amalia Viktoria Alm. Född måndag den 11 maj 1885 i Järbo. Död onsdag den 1 maj 1901 i Järbo (SCB).

Hilma Maria Alm. Född torsdag den 14 juli 1887 i Järbo.

Adolf Eugen Alm. Född söndag den 6 oktober 1889 i Järbo.

Ada Theresia Alm. Född söndag den 6 oktober 1889 i Järbo.

dödfött gossebarn lördag den 14 juli 1894 i Järbo.

Ester Matilda Alm. Född torsdag den 1 augusti 1895 i Järbo.

Hanna Malvina Alm. Född måndag den 19 september 1898 i Järbo (SCB). Död tisdag den 16 maj 1899 i Järbo (SCB).

Soldater nr 462 och 909 på Vinnsäters stom.

12 soldater gjorde tjänst för Vinnsäter. Hur många som dog på slagfältet är svårt att säga eller av sjukdom. Men hälften av dessa soldater kom med all säkerhet inte tillbaka till Järbo.

Nr 462 Anders Svensson, inskriven 1676 död 12 mars 1692. (Generalmönsterrulla 1691).

Nr 909 Asmund Halvardsson har av åldersskäl fått avsked den 23 februari 1712. (Generalmönsterrulla 1714).

Nr 909 Anders Olofsson, insatt den 26 april 1714. Död den 26 juli 1717. (Generalmönsterrulla 1719). Roten inställt samma år den 1 november Olof Asmundsson Winberg. (Se nedan).

Nr 909 Olof Asmundsson Winberg insatt den 1/11 1717.

Nr 909 Pär Asmmundsson Winberg, född omkring 1696. Tjänstgjort 30 år, dalbo, död den 17 juni 1743. (Generalmönsterrulla 1744). Insatt 1712 och blev tidigt tillfångatagen. Under tiden satte roten in Anders Olofsson den 26 april 1714 och den 1/11 1717 Olof Amundsson Winberg. (Se ovan). Pär Winberg kom senare tillbaka till sitt kompani och blev åter insatt på Nr 909 Winnsäter.

Gift med Britta (Börta) Toresdotter, född omkring 1688. Död den 23 söndagen efter trefaldighetsdagen 1728 i Järbo. Hon födde barn vid denna tid.

Barn:

Britta, född den 1/8 1724 i Järbo.

Erik, född den 12/2 1727 i Järbo.

Marta, född den 16/11 1728 i Järbo. Död annandag pingst 1729 i Järbo.

Nr 909 Nils Pärsson Winberg, 21 år. Tjänstgjort 1 år, dalbo. (Generalmönsterrulla 1744). Ej nämnd i 1758 års generalmönsterrulla.

Gift 7 söndagen efter trefaldighetsdagen 1744 med änkan Malin Svensdotter, Björtveten, Steneby.

Nr 909 Arvid Winberg, 30 år. Född omkring 1728. Tjänstgjort 10 år, dalbo, död i Pommern 1758. (Generalmönsterrulla 1767). I kriget 1757-1762 mot Preussen deltog Wästgöta-Dahls regemente. Huruvida Arvid Winberg dog på slagfältet av sjukdom eller svält förtäljer inte generalmönsterrullan. Kriget, som varade i 5 år och startades av hattarna i Sverige, sköttes mycket illa och en stor del av trupperna låga sjuka i Strahlsund. Maten och hygienen var dålig, varför många avled av dessa orsaker.

Gift med Gunlla Olofsdotter.

Barn:

Jon Arvidsson, född den 9/9 1748 på Winnsäters stom i Järbo.

Karin Arvidsdotter, f. den 16/7 1750 på Winnsäters stom i Järbo.

Sven Arvidsson, f. den 10/7 1753 på Winnsäters stom i Järbo.

Olof Arvidsson, f. den 25/5 1755 på Winnsäters stom i Järbo.

Nr 909 Hans Andersson Winberg, 34 år. Född omkring 1856. Tjänstgjort 8 år, dalbo. (Generalmönsterrulla 1767).

Hans Winberg finns med första gången i 1767 års generalmönsterrulla och har då varit i tjänst i 8 år. I 1773 års generalmönsterrulla finns han ej med. Avsked eller död? Hans barn, Anders, föddes på stommen i juli 1770.

Gift den 24 juni 1759 i Järbo med Karin Rasmusdotter från Hultane i Rännelanda.

Barn:

Karin Hansdotter, f. den 28/8 1760 på Winnsäters stom.

Anders Hansson, f. den 27/10 1764 på Winnsäters stom.

Gabriel Hansson, f. den 9/2 1767 på Winnsäters stom.

Pär Hansson, f. den 4/3 1769 på Winnsäters stom. Död den 10/9 1769.

Anders Hansson, f. den 23/7 1770 på Winnsäters stom.

Nr 909 Anders Bryngelsson Winberg. Född omkring 1751. Tjänstgjort 20 3/4 år, gift, dalbo. (Generalmönsterrulla 1790). Död den 30/3 1791 av vattusot, 40 år gammal.

Gift 1:a g 10/11 1771 med Bengta Eriksdotter från Tisselskog, död 24/4 1773 av feber.

Gift den 31 oktober 1773 med Karin Eriksdotter från Plogstarud.

Morgongåva 10 lod silver. Anders Winberg gav till kyrkan 8 öre vid vigseln.

Barn i 1:a giftermålet.

Bryngel Andersson, f den 24/9 1772 på Winnsäters stom.

Barn i 2:dra giftermålet.

Erik Andersson, f. den 25/9 1774 på Winnsäters stom.

Karin Andersdotter, f. den 30/1 1776 på Winnsäters stom.

Ingrid Andersdotter, född den 10/11 1778 på Winnsäters stom.

Erik Andersson, född den 10/11 1780 på Winnsäters stom.

Lars Andersson, född i januari 1785 på Winnsäters stom.

Anders Andersson, f. den 27/3 1788 på Winnsäters stom.

Nr 909 Nils Nilsson Winberg, f 1762 i Håbolsbyn, Dalskog. Antagen 1856. Tjänstgjort 14 år, dalbo, döv, får avsked 1806. (Generalmönsterrulla 1806).

Gift den 11 juni 1785 i Lunnebo Dalskog med Annika Persdotter, f. 1758 i Gunnarsnäs. Död 1810. (Hfl Järbo).

Barn:

Maria, född 1787 i Dalskog.

Cajsa, född 1789.

Nils, född den 16/4 1793 i Järbo.

Lars, född 1796, (ej i dopboken).

Familjen flyttar från Vinnsäter och Järbo i samband med att Nils Winberg måste lämna soldattorpet.

Nr 909 Peter Eriksson Winberg, född den 27/7 1782 i Ödskölt. Tjänstgjort 31 år. Bevistade 3 fälttåg i Finland, 1807, 1808 och 1809. Tjänat utmärkt. Får avsked 1838. Vakant. (Generalmönsterrulla 1838).

Kommer inflyttande från Ödskölt 1807. Han fick bege sig till Finland och under tiden blev det inga barn. När Petter Winberg blir pensionerad som soldat och får ett mindre underhåll, flyttar familjen med barnen Jonas och Kajsa till Kleven i Mungärderud. Soldaten dör 1844 på Kleven 61 år gammal. Hustrun Anna Jansdotter dör 11 år efter den 17/5 1855 på Kleven 74 år. Hon hade några barn kvar i Järbo och hade säkert hjälp av dem, men behövde ändå hjälp från fattigvården på gamla dar.

Gift den 24/10 1802 i Ödskölt med Anna Jansdotter, född den 26/2 1781 i Ödskölt.

Barn:

Maria, född den 1802 i Ödskölt. Död 1832.

Johan, född den 1804 i Järbo.

Erik, född den 1805 i Järbo.

Anders, född den 25/2 1810 i Järbo.

Marita, född den 26/10 1812 i Järbo.

Katarina, född den 20/9 1815 i Järbo.

Jonas, född den 21/8 1819 i Järbo.

Kajsa, född den 9/1 1822 i Järbo.

Nr 909 Nils Andersson Winberg, gift, dalbo. Född den 24/4 1817, troligtvis Ödskölt. I husförhörslängden står Järbo, men han finns ej i födelseboken där. Antagen 1839. Avsked 22/6 1869. Tjänat väl. Anmäld till underhåll. (Generalmönsterrulla 1869) Nils Winberg bor kvar i Vinnsäter med sin hustru. Han dör den 27/12 1892 i Järbo.

Föräldrar: Anders Amundsson Häger, f 1785 i Järbo och Maria Persdotter, f 1790 i Ödskölt. Fadern soldat för Arnebyn.

Gift 1:a g den 10/12 1841 med Kajsa Pettersdotter, f 29/2 1817 i Råggärd. Död den 8/1 1853 i barnsäng i Järbo. Hennes föräldrar var Petter Pärsson, född 1778 i Högsäter och Märta Jonsdotter, född 1796 i Drösenberg, Järbo Föräldrarna brukade Nybygget i Berg, Järbo.

Barn:

Anders, född den 9/1 1844 på Vinnsäters stom. Flyttar till Bäcke 1865.

Jan Petter, född den 1/5 1848 på Vinn säters stom.

dödfött barn 1851.

dödfött barn 1853.

Gift 2:a g den 21/4 1854 med Anna Cajsa Larsdotter, född den 13/7 1827 i Rud, Järbo. Död den 26/2 1911 i Järbo. Föräldrar Lars Nilsson och Kajsa Jonasdotter.

Barn:

Maja Lisa, född den 15/9 1854. Död den 19/11 1854 i Järbo.

Lisa, född den 1/11 1855 i Järbo. Till Bäcke 1873.

Kristina, född 5/12 1858 i Järbo.

Johan August, född den 1/7 1862 i Järbo.

Mathilda och Sofia, född den 11/12 1864 i Järbo.

Lena Cajsa, född den 11/12 1868 i Järbo.

Betty, född den 2/10 1871 i Järbo.

Nr 909 Jonas August Sjöström Ledin. Född den 8/3 1850 i Sönnås, Järbo. Antagen 15/10 1869. Vice korpral. (Generalmönsterrulla 1882).

Föräldrar: Johannes Andersson Sjöström och Britta Persdotter i Sönnås.

Jonas Ledin flyttar från Sönnås 1872 till Winnsäter. Får avsked från Västgöta-Dahls regemente 1884 och hade tjänstgjort i 25 år. Flyttar tillbaka till Sönnås, 1896. Gifter sig och flyttar till Bäcke.

Backstugesittare i Vinnsäter förre soldaten Halvard Brask, född 1792 och död 1864 i Vinnsäter, Järbo.

Soldater nr 453 och 910 i Töftesäter.

Töftesäter har 13 soldater. Av dessa dör en 1741 och en 1790.

Nr 453 Erik Nilsson, lejd av Christoffer, inskriven 1685. (Generalmönsterrulla 1685).

Nr 453 Lars Nilsson lejd av Christoffer, inskriven 1685. (Generalmönsterrulla 1689).

Nr 910 Pär Halvardsson fången. Roten den 26 april 1714 inställt Anders Torkelsson. (Generalmönsterrulla 1714).

Nr 910 Anders Torkelsson Bure, född omkring 1699. Han är 42 år, när han får avsked. Tjänstgjort 21 år, dalbo. Får avsked 2/1 1741. Trumslagare. (Generalmönsterrulla 1742). Huruvida han kom i tjänst 1714 eller inte kan man fråga sig. När han får avsked, är han 42 år enligt generalmönsterrullan och tjänstgjort 21 år, således skulle han ha börjat sin tjänstgöring 1720. Något är det som inte stämmer eller kan det vara så att han som liten trumslagarpojke inte fick räkna de 6 åren före 1720.

1732 dör en Torkel Simonsson på Töftesäters stom 90 år gammal. Eventuellt kan detta vara Anders Torkelssons far.

Gift första gången ?

Gift 1737, Thomasdagen, änklingen Anders Bure med Anna Svensdotter.

Gift 1746 den 17 söndagen efter trefaldighetsdagen med Kari Larsdotter.

Barn:

Ett dödfött barn den 4 söndagen efter trefaldighetsdagen 1732.

Nr 910 Anders Olofsson (Olsson) Bure, död den 21 oktober 1742. (Generalmönsterrulla 1742).

Gift med Ingeborg Andersdotter den 5/10 1739 i Brandserud, Järbo.

Barn:

Olof, född den 29/10 1742, Hammarshögen, Järbo.

Nr 910 Hans Hansson Bure-Barman. Tjänstgjort 15 år, gift, dalbo. Namnet ändrat till Barman. Fått avsked 1763. (Generalmönsterrulla 1767).

Gift annandag jul 1744 med Elin Jonsdotter i Stora Bön, Järbo.

Det finns inga barn antecknade i Järbo födelsebok.

I husförhörslängden för Järbo 1774-1780 lämnar en Hans Bure, 50 år, Töftesäter, och flyttar till Arnebyn tillsammans med hustrun Karin, 33 år, och barnen Amund och Karin. Familjen flyttar även från Arnebyn under denna tid.

Nr 910 Anders Andersson Töft, 43 år, född omkring 1746-47. Tjänstgjort 23 år, dalbo. Död den 4 april 1790. (Generalmönsterrulla 1790). Vakant.

Gift 1:a g den 30/10 1767 med Anna Hansdotter, född omkring 1745. Död den 7/10 1781 i Järbo, 36 år gammal.

Gift 2:a g den 21/4 1782 med Ingri Simonsdotter.

Barn i första giftet:

Olof, född omkring 1766. Fyra år äldre enl. hfl 1774-1780.

Sven, född den 23/1 1770 i Järbo.

Barn i andra giftet:

Anders, född den 28/1 1783 i Järbo.

Jacob, född den 14/9 1786 i Järbo.

Nr 910 Johan Gustav Göthander. (Generalmönsterrulla 1793).

Nr 910 Torsten Jonsson Töft, 30 år. Tjänstgjort 10 år, gift, dalbo, f 1764 i Rölanda. Tjänstgjort under von Döbelns tid på Önne i Järbo. (Generalmönsterrulla 1806).

Gift den 18/11 1797 med pigan Maria Rasmusdotter, född 1775 i Högsäter.

Barn:

Britta, född den 21/11 1798 i Järbo.

Nr 910 Jonas Jacobsson Töft, född 1785 (ej i dopbok). Tjänstgjort 31 år, gift, dalbo. Sjuk. Bevistat 3 fälttåg. Tjänat utmärkt. Får avsked. Vakant. (Generalmönsterrulla 1838).

Gift med Maria Nilsdotter, född 1787 i Dalskog, död den 11/3 1821 i lungsot.

Gift 2:a g 21/12 1821 med Marta Svensdotter, född den 13/1 1794 i Illsäter, Högsäter. Familjen flyttar 1839 till Intakan i Norre Torp, Järbo. 1852 flyttar Jonas Töft och hustrun med barnen Petter och Abraham till Flo.

Barn i första giftet:

Jacob, född den 26/12 1810 i Järbo (ej i dopbok). Ofärdig i ena benet.

Cajsa, född den 10/12 1814 i Järbo.

Isak, född den 10/5 1818 i Järbo.

Barn i andra giftet:

Johannes född den 21/8 1822 i Järbo.

Anders, född den 22/3 1824 i Järbo.

Petter, född den 22/9 1826 i Järbo.

Jonas, född den 26/1 1828 i Järbo.

Abraham, född den 4/12 1830 i Järbo. Död den 16/12 1830.

Anna Lisa, född den 9/4 1832 i Järbo.

Isak, född den 30/3 1834 i Järbo.

Abraham, född den 13/7 1839 i Järbo.

Nr 910 Petter Andersson Töft, född i Ödskölt. Insatt 1839. Avsked 1840. (Generalmönsterrulla 1841).

Dömd för stöld. Petter Töft rymde.

Nr 910 Lars Andersson Frisk. Tjänstgjort 21 år, gift, dalbo. Född den 5/5 1815 i Rännelanda. Antagen 1841. Död den 15/3 1865. (Generalmönsterrulla 1866).

Gift med Maja-Cajsa Pettersdotter Klenfelt, född den 14/7 1816 i Högsäter. Död den 5/8 1857 i Järbo.

Barn:

Johannes, född den 13/4 1841 i Järbo.

Johanna, född den 25/5 1844 i Järbo.

August, född den 22/11 1846 i Järbo. Död den 26/1 1847 i Järbo.

Anna Britta, född den 16/12 1847 i Järbo.

Carl August, född den 23/4 1851 i Järbo.

Anders Magnus, född den 17/2 1854. Död den 19/7 1856 i Järbo.

Lars Frisk omgift den 1 6/3 1860 med systern till första hustrun: Johanna Pettersdotter Klenfelt, född den 5/2 1833 i Högsäter, död den 22/6 1884 i Järbo.

Barn:

Fredrik, född den 5/10 1860 i Järbo.

Otto, född den 17/5 1864 i Järbo.

Nr 910 Magnus Frisk. Tjänstgjort 19 år. Född i 28/9 1842 i Råggärd. Antagen den 6/2 1866. Tjänat som beväring i 2 år. Korpral. (Generalmönsterrulla 1882).

När frun dör, 1892, flyttar Magnus Frisk till Ljusebråten med barnen Amanda Katarina och Albert. Men flyttar strax därefter till Stora Bön och gifter om sig. Flyttar åter till Arnebyn och blir där hemmansägare och klockare.

Gift 1:a g med Cajsa Persdotter, född den 12/3 1834 i Järbo. Död den 17/6 1892 i Järbo.

Föräldrar: Per Andersson, Maja Eriksdotter, St. Bön.

Gift 2:a g den 13/10 1893 med Sofia Andersdotter, född den 14/3 1841 i Järbo.

Barn:

Anders Magnus, född den 5/11 1862 i Järbo.

Martin Leander, f 1868.

Amanda Sofia, f 1871.

Amanda Katarina, född den 6/3 1873 i Järbo.

Karl Agaton, född den 31/12 1874 i Järbo.

Albert, född den 15/11 1876 i Järbo.

Alma Elisabeth, f 1879.

Soldater nr 452 och 911 i Skällsäter

18 soldater. Av dessa blev 2-3 dödade under krigen.

Nr 452 Bryngel Hansson, lejd av Hans, inskriven 1682. (Generalmönsterrulla 1685).

Nr 452 Sigge Andersson, lejd av Bryngel Hansson (Generalmönserrulla 1691).

Nr 911 Måns Nilsson, tillfångatagen. Sedermera rymt och den 2 dec 1714 ankommit till kompaniet. (Generalmönsterrulla 1714) Fått avsked den 15 december 1715. Roten inställt Lars Hansson Fjällman. (Generalmönsterrulla 1719).

Nr 911 Lars Hansson Fjällman, född omkring 1694. Tjänstgjort 7 år, gift, dalbo. Död den 15 september 1722. (Generalmönsterrulla 1725).

Nr 911 Simon Hansson Fjällman, född omkring 1706. 20 år, dalbo, död den 30 juli 1726. (Generalmönsterrulla 1729).

Nr 911 Jacob Hinricksson Fjällman, 35 år. Tjänstgjort 15 år, dalbo. (Generalmönsterrulla 1742).

Nr 901 Starlanda, Jacob Hinriksson Fjällman, 39 år. Tjänstgjort 17 år, dalbo blivit trumslagare 1743. (Generalmönsterrulla 1744).

Gift 1:a g den 28/12 1729 med änkan Gunilla Olufzdotter från Stora Skällsäterstorpet.

Barn:

Hendrick, född den 12/2 1730 i Järbo.

Elin, född den 12/1 1732 i Järbo.

Gift 2:a g den 29/ 12 1739 med Carin Larsdotter från Rud, Låkön.

Barn:

Catharina, född den 4/9 1740 i Järbo.

Gift 3:dje g 11/11 1764 med Anna Hansdotter.

Barn:

Kerstin, född den 19/5 1766 på Råbergs stom, Järbo.

Nr 911 Anders Tomasson Fjällman, död den 21 oktober 1742. (Generalmönsterrulla 1744).

Nr 911 Johan Gudmundsson Skällberg, 22 år. Tjänstgjort 2 år, dalbo. (Generalmönsterrulla 1744).

Nr 911 Börje Olofsson Jernberg, född omkring 1724, död den 4/9 1761, 37 år gammal. Tjänstgjort 12 år. Avancerat till korpral 1757. (Generalmönsterrulla 1759). Avsked den 8/8 1759. (Generalmönsterrulla 1767).

Gift 1/2 1747 med Cattarina Jonsdotter. Hon bor på Järbo stom och han på Hagen vid giftermålet. En änka Cattarina Jonsdotter gifter om sig 1762 med änkeman Olof Eriksson från Järbo stom.

Barn:

Olof, född den 21/2 1747 i Hagen, Järbo.

Gunilla, född den 23/9 1750 på Skällsäters stom, Järbo.

Cattrina, född 1752 på Skällsäters stom, Järbo.

Jonas, född den 23/4 1756 på Skällsäters stom, Järbo.

Nr 911 Börge Färnberg, avsked den 22/3 1760. (Generalmönsterrulla 1763). Tydligen inte lämplig som soldat.

Nr 911 Anders Månsson Skällberg, 38 år. Inställd den 17/6 1760. Tjänstgjort 13 år, kasseras. (Generalmönsterrulla 1773).

Gift med Börta Persdotter.

Barn:

Pär, född den 26/1 1766 på Skällsäters stom, Järbo.

Olof, född den 26/11 1769 på Skällsäters stom, Järbo.

Ingrid, född den 14/3 1770 på Skällsäters stom, Järbo.

Nr 911 Olof Hansson Skällberg, född omkring 1754. Tjänstgjort 16 år, gift, dalbo, blivit korpral vid 6:te korpralskapet. (Generalmönsterrulla 1790).

Gift med Elin Olofsdotter, Jonsdotter.

Barn:

Jöns, född den 4/9 1783 på Skällsäters Stom, Järbo.

Anders, f 24/10 1786 på Skällsäters Stom, Järbo.

Nr 911 Bengt Eriksson Lärk (Lerck), 28 1/3 år. Tjänstgjort 7 år och 11 mån., dalbo, vakant. (Generalmönsterrulla 1802).

Gift den 16/10 1791 med Lisa Samuelsdotter.

Barn:

Erik, född den 13/4 1792 i Järbo.

Brita, född den 20/1 1796 i Järbo.

Nr 911 Per Andersson Lärk, född 14/1 1776 i Högsäter. Död den 24/2 1856. Tjänstgjort 31 år, dalbo, avsked 1829. Tjänat väl. Bevistat 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 och 1814 års fälttåg. (Generalmönsterrulla 1829). När han gifte sig första gången var han ej soldat, utan dräng i Tångelanda. Han kom som soldat till Järbo 1801. Efter avslutad tjänstgöring och gratialist blir han kyrkovaktmästare i Järbo. Han bröt benet omkring 1847, sjuttio år gammal.

Gift, den 5/6 1798 i Svinån, Högsäter, med Märta Olofsdotter (Olsdotter), född 1778 i Rännelanda. Död den 19/3 1811 i Järbo, 33 år gammal.

Barn:

Cajsa, död den 28/3 1803 6 1/2 år gammal.

Anders, född den 19/6 1799 i Järbo.

Maria, född den 23/1 1806 i Järbo.

Olof, född 1803. Död 1803.

Omgift den 8/11 1811 med Maria Pålsdotter, född den 22/2 1781 i Rännelanda. Död den 18/11 1864 i Järbo.

Barn:

Andreas, född den 19/6 1812 i Järbo. Död 1812.

Britta, född den 2/11 1813 i Järbo.

Cajsa, född den 14/6 1816 i Järbo.

Petter, född den 19/12 1819 i Järbo, död den 22/12 1821.

Cajsa, född den 6/3 1821 i Järbo. Död den 14/3 1833 i Järbo.

Anna, född den 9/6 1823 i Järbo.

Andreas, född den 21/10 1826 i Järbo.

Nr 911 G. Rost, trumslagare, 24 år. Tjänstgjort 5 år, ogift. (Generalmönsterrulla 1832).

Nr 911 Indragen. (Generalmönsterrulla 1835-1856).

Nr 911 Nils Persson Lätt. Född 9/2 1834 i Rännelanda. Tjänstgjort 25 år, dalbo. Antagen 1857. Distinktionskorpral. (Generalmönsterrulla 1882).

Föräldrar Per Jansson, född den 7/3 1795 i Rännelanda och Maria Andersdotter, född den 25/1 1793 i Rännelanda. De var brukare i Brandserud och kom inflyttade från Rännelanda 1837. Därför var det naturligt att Nils Lätt blev soldat i Järbo.

Gift den 24/2 1865 med Paulina Persdotter, född den 4/5 1838 i Ödskölt.

Barn:

Nils Fromholt, född den 13/5 1866 i Järbo.

Johan Petter, född den 21/1 1868 i Järbo.

Elisabeth, född den 16/2 1870 i Järbo.

Maja Cajsa, född den 1/6 1872 . Död den 30/11 1882.

August, född den 14/12 1874 i Järbo.

Britta Sofia, född den 11/6 1877 i Järbo.

Anna Kristina, född den 7/6 1879 i Järbo.

Nr 911 Anders Löving, född den 14/3 1863 i Lerdal. Han kommer inflyttad till Järbo 1888 och med all sannolikhet blivit soldat vid denna tidpunkt, 25 år gammal. Han begär avsked och far över till USA 1891. I församlingsboken för år 1900 finns inte hustrun och barnen kvar i Skällsäter. Troligtvis emigrerat.

Gift 2/10 1888 med Anna Beata Andersdotter, född den 2/7 1864 i Lerdal.

Barn:

Anna Elisabeth, född den 3/1 1889 i Järbo.

Laura, född den 25/11 1890 i Järbo.

Nr 911 August Levin, född den 14/12 1874 i Järbo. Korpral. August Levin, son till korpralen Nils Lätt, blir soldaten för Skällsäter efter det att Löving begärt avsked.

Gift med Anna Fredrika Lundberg, född den 25/1 1874 i Lerdal.

Barn:

Paulina Elvira, född den 24/9 1899 i Järbo.

Ester Maria, född 1902.

Nils Johan Einar, född den 7 /8 1905 i Järbo.

Karl Valdemar, född den 5/1 1908 i Järbo.

Gustav Herbert, född den 30/10 1910 i Järbo.

Ellen Kristina, född den 27/9 1914 i Järbo.

Elsa Gundborg, född den 10/5 1918 i Järbo.

Soldater 462, 465 och 912 i Ljusebråten och Runnsäter.

15 soldater. 5-6 soldater fick släppa till livet.

Nr 462 Anders Svensson, inskriven 1676. (Generalmönsterrulla 1685).

Nr 465 Lars Olofsson, lejd av Börje, inskriven 1683. (Generalmönsterrulla 1691).

Nr 912 Arne Erlandsson. Tillfångatagen. Roten inställt den 7 juli 1714 Olof Andersson. (Generalmönsterrulla 1714).

Nr 912 Jonas Tomasson Pålack, 20 år, tjänstgjort 1 år, ogift, dalbo. (Generalmönsterrulla 1716).

Nr 912 Olof Andersson Enhörning. Avancerat till korpral under nr 901. (Generalmönsterrulla 1719).

Nr 912 Jonas Tomasson Pålack, 41 år. Tjänstgjort 22 år, gift, dalbo, får avsked. (Generalmönsterrulla 1742). Inskriven 1716, men tydligen inte tjänstgjort förrän 1720. (Se ovan).

Gift 1:a g med Gunnla Bryngelsdotter. Död 1727, 36 år.

Barn:

Jöns, född 2/1 1726 i Ljusebråten.

Gift 2:a g 10/10 1731 med Anna Rasmusdotter, Järbo stom.

Barn:

Malin, född den 15/2 1732 i Ljusebråten.

Sven, född den 4/12 1733 i Ljusebråten.

Johan, född den 1/2 1737 i Ljusebråten.

Gift 3:dje g 1746 med Kerstin Arvidsdotter, Järbo stom.

Nr 912 Simon Andersson Pålack, 20 år, dalbo, till Finland. (Generalmönsterrulla 1742). Död den 9 juli 1743. (Generalmönsterrulla 1744).

Nr 912 Erik Andersson Runström. Erhållit avsked den 28/2 1757. (Generalmönsterrulla 1757 och 1767).

Nr 912 Per Ericsson. Antagen den 26/10 1757. (Mönsterrulla 1762).

Nr 912 Olof Larsson Runström, 30 år. Tjänstgjort 10 år, ogift, dalbo. Kommenderad till Strahlsund. (Generalmönsterrulla 1757).

Nr 912 Olof Persson Runström, född omkring 1737, dalbo. Kommenderad till Landskrona. (Mönsterrulla 1763). (Generalmönsterrulla 1767).

Tjänstgjort 31 år, dalbo. Skadad i Pommern. Vakant den 16 juni 1788. Får avsked. Anmäld till underhåll. (Generalmönsterrulla 1788).

Gift 1:a g den 27/12 1760 med Ingeborg Andersdotter, född omkring 1734. Död den 18/5 1764 på Bräckan, Järbo, 30 år gammal.

Barn:

Per, född den 24/2 1760 på Ljusebråtens stom, Järbo.

Per, född den 28/3 1761 på Ljusebråtens stom, Järbo.

Gift 2:a g den 29/12 1764 med Ingrid Arvidsdotter på Ljusebråtens stom.

Nr 912 Per Persson Runström, född 1769 i Ed. Död den 23/6 1809 i Järbo. Tjänstgjort 18 år, gift, dalbo. (Generalmönsterrulla 1806).

Gift 1:a g med Marta Andersdotter, född omkring 1764, död av lungsot den 27/2 1794 i Järbo, 30 år gammal.

Barn:

Börta, född 1788.

Christina, född den 27/7 1789 i Järbo.

Gift 2:a g den 6/4 1795 Ingrid Bryngelsdotter, född 1769 i Ljusebråten.

Barn:

Börta, född den 6/12 1795 på Ljusebråtens stom, Järbo.

Bryngel, född den 20/7 1797 på Ljusebråtens stom, Järbo.

Anders, född den 24/1 1800 på Ljusebråtens stom, Järbo. Modern 28 år ?

Lars, född den 12/5 1802 på Ljusebråtens stom, Järbo.

Maria, född den 7/4 1805 på Ljusebråtens stom, Järbo.

Jonas, född 180 7. (Ej i dopboken).

Nr 912 Sven Olofsson Ljung, född 1775 i Ljusebråten, Järbo. Ogift, dalbo, 5 fot och 8 tum. Insatt den 17/11 1806. (Generalmönsterrulla 1807.) Död den 20/9 1808. (Generalmönsterrulla 1809).

Nr 912 Erik Jacobsson Lilja, född 1791 i Ör. Död den 8/9 1844 på Tomten, Runnsäter, Järbo. Tjänstgjort 1 7/12 år, dalbo. Insatt den 20/4 1809. Tjänstgjort 29 år, dalbo. Bevistat 3 fälttåg. Tjänat utmärkt. Får avsked 1831. Vakant. (Generalmönsterrulla 1838).

Föräldrar: Skräddaren Jacob Liljevall och hans hustru Maria Svensdotter, född 1768 i Ör.

Gift 1:a g den 22/10 1815 med Stina Bengtsdotter, född 1789 i Stora Bön. Död den 26/12 181 7 vid barnsbörd, 27 år gammal.

dödfött gossebarn den 2/11 1816.

Gift 2:a g med Ingrid Andersdotter, f 1788 i Tisselskog. När mannen dog gifte sig Ingrid Andersdotter om sig, 58 år gammal, med änkeman Bryngel Pärsson, 49 år.

Barn:

Jacob, född den 2/10 1819 p å Ljusebråtens stom, Järbo.

Maja Cajsa, född den 12/9 1820 på Ljusebråtens stom, Järbo.

Anders, född den 7/11 1822 på Ljusebråtens stom, Järbo.

Anna Stina, född den 12/10 1824 på Ljusebråtens stom, Järbo.

Lisa, född den 8/9 1829 på Ljusebråtens stom, Järbo.

Brynte, född den 13/9 1830 på Ljusebråtens stom, Järbo.

Nr 912 Samuel Jacobsson Lilja. Född den 17 april 1821. Död den 3/11 1896 i Järbo. Antagen 1839. (Generalmönsterrulla 1849). Tjänstgjort 30 år. Avsked den 22/6 1869. Anmäld till underhåll. (Generalmönsterrulla 1869).

Gift den 7/2 1840 med Maria Pärsdotter, född den 31/7 1817 i Järbo. Död den 20/3 1870. Inga barn. 1869 flyttade de till Tvetane i Järbo och köpte ett mindre ställe och Samuel Lilja blev bonde.

När frun dog gifte Samuel Lilja om sig med Maja Kajsa Svensdotter, född den 26/7 1826 i Järbo.

Nr 912 Johan Christoffersson Lilja. Född den 29/4 1852 i Ödskölt. Död 1923 i Järbo. Antagen 28/1 1870. Skarpskytt. (Generalmönsterrulla 1882).

Fader Christoffer Andersson, född 1822 i Högsäter.

Gift 25/5 1877 med Betty Persdotter, född den 7/4 1849 i Järbo.

Barn:

Maria Stina, född den 23/8 1877 i Järbo.

Anders, född den 24/2 18 79 i Järbo.

Johan Oskar, född den 21/11 1881 i Järbo. Död den 26/9 1890 i Järbo.

Selma Justina, född den 18/10 1883 i Järbo. Död den 12/12 1889 i Järbo.

Emma Matilda, född den 18/12 1885 i Järbo.

Hulda Charlotta, född den 24/7 1887 i Järbo.

Karl Albert, född den 17/5 1889 i Järbo.

Soldater nr 455 och 913 i Tvetane.

Av 16 soldater förolyckades 5 soldater.

Nr 455 Vakant. (Generalmönsterrulla 1685).

Nr 913 Anders Andersson. Inskrive n 1685. Fått avsked på generalmönstringen den 9 september 1708. Roten inställt den 8 januari 1709 Olof Andersson, som är tillfångatagen. Roten den 24 mars 1714 kontrakterat Sven Olofsson. (Generalmönsterrulla 1714).

Nr 913 Sven Olofsson Sahlberg, 54 år. Inställd den 24 mars 1714. Tjänstgjort 28 år, dalbo. Förflyttad till Varberg och Finland. (Generalmönsterrulla 1742).

Gift första söndagen efter trettondagen 1739 med Mar Halvardsdotter, Tvetane stom.

Nr 913 Olof Helgesson Salberg, 22 år. Tjänstgjort 2 år, dalbo. Död 1748. (Generalmönsterrulla 1744).

Nr 913 Nils Eriksson Salberg. Avsked den 23/3 1756. (Generalmönsterrulla 1757).

Nr 913 Olof Simonsson Salberg. Kommenderad till Strahlsund. (Generalmönsterrulla 1757). Tjänstgjort 17 år, dalbo. (Generalmönsterrulla 1773).

Gift med Anna Eriksdotter.

Barn:

Inga, född den 6/5 1760 på Tvetane stom.

Nr 913 Olof Persson Tvetström. Tjänstgjort 3/4 år, död den 2 oktober 1776. (Generalmönsterrulla 1778).

Nr 913 Sven Olofsson Tvetström, 33 år. Vänster arm avskjuten. Tjänstgjort 13 år, dalbo, avsked den 27/1 1790. (Generalmönsterrulla 1790).

Gift den 11/4 1779 med Anna Hugosdotter i Önne.

Barn:

Britta, född den 11/3 1780 på Tvetane stom.

Anders, född den 19/3 1782 på Tvetane stom.

Maria, född den 7/5 1785 på Tvetane stom.

Hugo, född den 23/10 1789 på Tvetane stom.

Nr 913 Olof Svensson Tvetström, född 1758 Tjänstgjort 17 1/3 år, dalbo, 5 fot och 7 tum. Död den 13/6 1808. (Mönsterrulla 1809).

Gift med Britta Hansdotter, född 1751 i Dalskog.

Barn:

Cajsa, född 1790.

Nr 913 Jacob Andersson Åström, född den 14/9 1787 i Järbo. (Kan eventuellt vara 1786). Död den 2/11 1863 i Järbo. Insatt den 5/9 1808. Tjänstgjort 25 år, dalbo. Sjuk. Får avsked. Tjänat väl. Bevistat 1808, 1809 och 1814 års fälttåg. Får underhåll. Gratialist. (Generalmönsterrulla 1832).

Familjen flyttar från soldattorpet 1832 till Sönnås i Järbo och lämnar plats för soldat Hans Amundsson Cesar. 1845 bär det av till Tvetane och torpet Dalshultet. Kanske ville soldaten tillbaka till sina gamla jaktmarker.

Gift den 10/8 1810 med änkan Elin Persdotter, född den 14/4 1779 i Bärby, Högsäter. Död den 6/2 1854 i Järbo.

Barn:

Olof Amundsson, född den 9/2 1807 i Järbo. (Elin Persdotters son).

Eva, född den 3/3 1811 i Järbo.

Anders, född den 4/7 1813 i Järbo.

Ingegerd, född den 12/10 1815 i Järbo.

Sven, född 1818 i Järbo.

Samuel, född den 11/4 1821 i Järbo. (Se soldat Samuel Lilja, Ljusebråten).

Maria, född den 7/4 1824 i Järbo.

Nr 913 Hans Amundsson Cesar, född den 3/4 1811 i Högsäter. Tjänstgjort 23 år, dalbo. Antagen 1832. Död den 9/7 1856. (Generalmönsterrulla 1859). När soldaten dör flyttar familjen till Ör.

Gift den 8/4 1833 i Färgelanda med Märta Jonsdotter, född den 18/2 1802 i Högsäter.

Barn:

Aron, född den 20/3 1834 på Tvetane stom.

Eva, född den 28/7 1837 på Tvetane stom.

Johannes, född den 24/10 1839 på Tvetane stom.

Sven, född den 1/2 1844 på Tvetane stom.

Nr 913 Andreas Nilsson Kuno, född den 29/4 1824 i Rölanda. Tjänstgjort 12 år, dalbo. Till Varberg 1858. Rymt den 31/7 18 65. Avsked 1/11 1865. Ej anträffad. Familjen utvandrar till USA. (Generalmönsterrulla 1866).

Gift med Maja Stina Andersdotter, född 1821.

Barn:

Maja Cajsa, född den 15/3 1848 i Ödskölt.

Johan August, född den 20/3 1850 i Ödskölt.

Mathilda, född den 25/2 1853 i Ödskölt.

Fredrika, född den 5/11 1855 i Ödskölt.

Charlotta, född 30/4 1859 i Järbo.

Karl Petter, född den 11/12 1861 i Järbo.

Anna Sofia, född den 8/6 1863 i Järbo.

Nr 913 Anders Magnus Aronsson Tell, född den 27/3 1845, Lerdal. Tjänstgjort 6 år och 4 mån., dalbo. Antagen 1866. Rymt den 12/5 1874. Avsatt. (Generalmönsterrulla 1875).

Gift med Betty Larsdotter, född den 28/12 1842, Högsäter.

Barn:

Inga Maria, född den 3/4 1866 i Järbo.

Britta Stina.

Johan Aron, född den 24/4 1869 i Järbo.

Elin, född den 11/7 1870 i Järbo.

Johan Aron, född den 2/8 1871 i Järbo.

Lars, född den 10/1 1873 i Järbo.

Nr 913 Carl Olof Heder Tell, född den 8/2 1853 i Råggärd, död den 31/3 1889 i Järbo. Tjänstgjort 7 år och 8 mån. Antagen 20/10 1874. (Generalmönsterrulla 1882). Skarpskytt.

Gift den 14/12 1877 med Magdalena Andreasdotter, född den 13/7 1851 i Råggärd.

Barn:

Nanny, född den 14/5 1881 i Järbo.

Klara Sofia, född den 21/5 1885 i Järbo.

Alma Kristina, född den 19/2 1887 i Järbo.

Nr 913 Otto Zackariasson Tell (Toren), född den 23/2 1871 i Högsäter. Namnet ändrat. Familjen flyttar till Högsäter 1896.

Gift den 23/12 1892 med Matilda Jansdotter, född den 21/10 1870 i Ör.

Barn:

Maria Helena, född den 7/1 1894 i Järbo.

Hilma Odelia, född den 25/11 1894 i Järbo.

Anna Malvina, född den 17/12 1895 i Järbo.

Nr 913 Karl Johan Svensson Blomqvist, född 1876 i Torp. Blir efter soldattiden hemmansägare i Berg, Järbo.

Gift 1:a g med Maria Kajsa Johannesdotter, född 1872 i Lerdal. Död den 27/8 1918 i Järbo.

Gift 2:a g med Justina Zetterman, född 1886 i Högsäter.

Barn:

Johan August, född den 4/10 1898 i Järbo.

Arthur Hjalmar, född 1902 i Järbo.

Hanna Sofia, född den 10/11 1908 i Järbo.

Soldater nr 463 och 914 i Hult.

Under årens lopp 14 soldater i Hult. Fyra kom ej tillbaka hem.

Nr 463 Björn Olofsson. (Generalmönsterrulla 1683).

Nr 463 Anders Joensson i Rännelanda, lejd, inskriven 1656. (Generalmönsterrulla 1685).

Nr 463 Sven Larsson, inskriven 1683. (Generalmönsterrulla 1691).

Nr 914 Tohl Svensson, tillfångatagen. Roten inställt den 7 juli 1714 Anders Bryngelsson. (Generalmönsterrulla 1714).

Nr 914 Anders Bryngelsson, död den 7 februari 1718. Roten inställt samma år den 22 september Engelbrekt Joensson Hultman. (Generalmönsterrulla 1719).

Nr 914 Engelbrekt Jonasson Hultman, 30 år. Tjänstgjort 7 år, gift, dalbo, fått avsked 22/9 1725. (Generalmönsterrulla 1736).

Nr 914 Magnus Blankenfeldt, 21 år. Tjänstgjort 3 år, ogift, dalbo. (Generalmönsterrulla 1736).

Nr 914 Erik Helgesson Hultman, 32 år. Tjänstgjort 8 år, dalbo. Förflyttad till Finland. Död den 28 december 1742. (Generalmönsterrulla 1744). När han gifter sig är han dräng i N. Öxnäs, Högsäter. Det bör undersökas om de fått fler barn i Högsäter.

Gift den 22/10 1731 i Högsäter med Kerstin Eriksdotter, piga vid giftermålet i Rösäter.

Barn:

Ingegerd, född den 13/11 1737 på Hults stom.

Nr 914 Anders Svensson Hultman, 27 år. Tjänstgjort 1 år, dalbo. (Generalmönsterrulla 1744). Död i Pommern den 17 /11 1761. (Mönsterrulla 1763).

Nr 914 Vacant. (Generalmönsterrulla 1763).

Nr 914 Jon Olofsson Hultman, född 1740 i Råggärd. Tjänstgjort 36 år, gift, dalbo, korpral, får avsked. Död den 12/7 1801, 61 år gammal. (Generalmönsterrulla 1798).

Gift 1:a g den 6/1 1761 med änkan Anna Hugusdotter från Vinnsäter. Död 28/2 1787 av lungsot, 62 år gammal.

Barn:

Olof, född den 2/2 1768 på Hults stom, Järbo.

Gift 2:a g den 26/9 1787 med Johanna Larsdotter, född 1761 i Västergyllen.

Barn:

Olof, född den 16/5 1788 på Hults stom.

Lars, född den 3/2 1790 på Hults stom.

Maria, född den 24/7 1793 på Hults stom. Död den 24/8 1803 i Halla, Ljusebråten, Järbo.

Anna, född 1796. Död den 25/8 1803 i Halla, Ljusebråten, Järbo.

Jonas, född den 4/5 1799 i Halla, Ljusebråten, Järbo. Död 1801.

Nr 914 Halvard Olofsson Hultman, född den 30/1 1770 i Arnebyn, Järbo, längd 5 fot 9 tum, Tjänstgjort 22 år, gift, dalbo, begär avsked 1821. Kommenderad till Pommern. (Generalmönsterrulla 1807). Fången på Åland den 16/3 1809. Begär och får avsked 1823. Bevistat 1803 och 1814 års krig. Kommit från fransk och rysk fångenskap. Får underhåll. (Mönsterrulla 1824).

Föräldrar: Olof Amundsson och Anna Halvardsdotter.

1822 flyttar hela familjen från Järbo till Högsäter.

Gift den 28/12 1799 med Maria Hansdotter, född den 15/6 1781.

Barn:

Erik, född den 14/11 1800 på Hults soldatstom.

Amund, född den 25/4 1802 på Hults soldatstom.

Anna, född 1804.

Britta, född den 31/210 1806 på Hults soldatstom.

Hans, född den 25/11 1810 på Hults soldatstom.

Kerstin, född den 2/7 1813 på Hults soldatstom.

Stina, född den 13/4 1817 på Hults soldatstom.

Kajsa, född den 12/2 1819 på Hults soldatstom.

Anders, född den 13/9 1821 i Järbo. Död den 27/8 1839.

Nr 914 Andreas Jonsson Häll, född den 21/3 1799 i Fröskog. Död den 2/12 1880 i Järbo. Tjänstgjort 22 år, dalbo. Avsked 1844. (Generalmönsterrulla 1849). När familjen lämnar soldattorpet 1844 blir Andreas Häll bonde i Tvetane i Järbo.

Gift den 7/2 1823 med Maja Jansdotter, född den 1/1 1796 i Bäcke. Död den 1 1/11 1879 i Järbo.

Barn:

Johannes, född den 23/12 1823 i Järbo. Död 1823 i Järbo.

Johannes, född den 20/3 1826 i Järbo.

Cajsa, född 1828. Döpt i Bråsäter.

Andreas, född den 3/3 1830 i Järbo.

Jonas, född den 3/3 1833 i Järbo.

Nr 914 Petter Pettersson Häll, 51 år. Tjänstgjort 30 år, dalbo. Född den 13/1 1824 i Järbo. Död den 10/10 1890 i Järbo. Antagen 1845. Avsked 28/6 1875 på grund av skada i tjänsten. (Generalmönsterrulla 1878). Efter avskedet i militärtjänsten fortsätter han som torpare i Plogstarud, Järbo.

Gift den 26/12 1845 med Britta Nilsdotter, född den 12/3 1814 i Järbo. Död den 31/1 1883 i Järbo.

Barn:

Paulina, född den 4/5 1838 i Ödskölt (hustruns barn).

Stina Maria, född den 9/7 1846.

Elisabeth, född den 1/3 1849 i Järbo.

Nr 914 Johannes Larsson Hultgren, född den 27/11 1852 i Ödskölt. Död den 20/2 1913 i Hult, Järbo. Antagen den 21/3 1876. Blev senare arrendator i Hult.

Gift den 27/11 1876 med Eva Cajsa Eliasdotter, född den 25/9 1853 i Järbo. Död den 24/1 1918 i Järbo.

Barn:

Erik Johan, född den 5/2 1878 i Hult.

Anders Ludvig, född den 1/7 1880 i Hult.

Emma, född den 23/1 1883 i Hult.

Hulda, född den 18/4 1886 i Hult.

Karl Viktor, född 19/5 den 1889 i Hult.

Beda, född den 13/10 1892 i Hult.

Almer Leander, född den 18/10 1895 i Hult.

Soldater nr 456 och 915 i Låkön.

16 soldater kom från Låkön.

Nr 456 Christian Bryngelsson, inskriven 1679. (Generalmönsterrulla 1691).

Nr 915 Mårten Olofsson tillfångatagen. Roten i stället inställt den 11 mars 1714 Olof Olofsson. (Generalmönsterrulla 1714).

Nr 915 Lars Svensson Haggren, 22 år. Tjänstgjort 3 år, ogift, dalbo. (Generalmönsterrulla 1716). Troligtvis samma soldat som nedan.

Nr 915 Olof Olofsson, död den 27 mars 1718. Roten insatt den 23 maj 1719 dräng Lars Svensson Haggren. (Generalmönsterrulla 1719).

Nr 915 Lars Svensson Haggren, 30 år. Tjänstgjort 11 år, gift, dalbo, fått avsked den 21 juni 1729. (Generalmönsterrulla 1736).

Nr 915 Olof Haggren, född omkring 1714. Till Finland. Tjänstgjort 25 år. Ehållit avsked den 26/4 1759. Ersatt med nr 921 Håkan Haggren den 11/4 1760. Död den 31/7 1762. Vacant. (Generalmönsterrulla 1763).

Gift med Anna Olofsdotter.

Barn:

Elin, född den 13/12 1735 på Ruds stom, Järbo. Till Nötsäter, Järbo, 1754.

Kerstin, född den 1/1 1737 på Ruds stom, Järbo.

Olof, född den 19/3 1740 på Ruds stom, Järbo.

Annika.

Nr 915 Sven Halvardsson. Antagen den 23/5 1749. (Generalmönsterrulla 1762). Varför Sven Halvardsson sattes in är oklart. Olof Haggren var då soldat nr 915.

Nr 915 Håkan Andersson Haggren. Död den 31 /7 1762. Gift. Vacant. (Generalmönsterrulla 1763).

Nr 915 Anders Nilsson Låkman, född omkring 1749. Tjänstgjort 18 år, gift, dalbo. (Generalmönsterrulla 1785).

Gift den 5/10 1766 i Steneryr, Råggärd med Kerstin Arvidsdotter, född omkring 1737. När de gifter sig är Anders Nilsson dräng i Övre Skällsäter.

Barn:

Karin, född den 29/8 1767 på Ruds soldatstom, Järbo.

Nils, född den 4/2 1771 på Ruds soldatstom, Järbo.

Arvid, född den 24/3 1779 på Ruds soldatstom, Järbo.

Nr 915 Simon Olofsson Canon, född 1756 i Rännelanda. Tjänstgjort 20 år, dalbo, blässerad i ryggen och vänster hand. Får avsked. (Generalmönsterrulla 1806).

Gift den 23/10 1779 i Järbo med Karin Persdotter, född 1754 i Ör.

Nr 915 Halvard Nilsson Låkman, född 1788 i Ödskölt. Tjänstgjort 1/4 år, ogift. Död den 12/6 1808. (Mönsterrulla 1809).

Nr 915 Lars Andersson Låkman, 28 1/2 år. Tjänstgjort 1 1/2 år, dalbo, ogift, längd, 5 fot 8 tum. Insatt den 5/9 1808. Fången på Åland 17/3 1809. (Mönsterrulla 1811).

Nr 915 Arvid Arvidsson Norman, född den 12/6 1778 i Slättängen, Järbo. Tjänstgjort 16 2/3 år, gift, dalbo. Längd 5 fot 9 1/2 tum. Insatt den 27/3 1811. Återkommen från fransk fångenskap. Sjuklig. Får avsked 1815. (Mönsterrulla 1815).

Föräldrar: Arvid Arvidsson och Karin Olsdotter.

Gift med Maria Andersdotter, född 1778 i Ödskölt.

Barn:

Britta, född 1800, död den 22/8 1804.

Anders, född 1803, död den 22/8 1804.

Britta, född 1805 i Krabbetorp, Järbo.

Kerstin, född 1811

Kajsa, född 1815.

Jacob, född 1818.

Nr 915 Anders Halvardsson Ode, född 1794 i Järbo. Tjänstgjort 22 år, gift, dalbo. Sjuk i höger axel. Avsked 1839. (Generalmönsterrulla 1841). Fördärvad i ena armen.

Gift den 6/1 1815 Wången, Ödskölt med Anna Jacobsdotter, född 1790 i Ödskölt.

Barn:

Stina, född den 20/12 1816 i Järbo. Död den 28/1 1836 i Järbo.

Jacob, född den 20/12 1818.

Lisa, född den 27/5 1821 i Järbo.

Jonas, född den 2/9 1823 i Järbo.

Andreas, född den 26/4 1826 i Järbo.

Katarina, född den 4/3 1829 i Järbo, död den 10/3 i Järbo.

Britta, född den 4/3 1829 i Järbo, död den 7/4 1829 i Järbo.

Gustaf, född den 15/5 1830 i Järbo.

Sven, född 24/5 1834 i Järbo.

Nr 915 Jacob Andersson Ode. Född i Järbo 22/12 1818. Tjänstgjort 32 år, gift, dalbo. Antagen 1840. Får avsked 17/6 1872. Anmäld till underhåll. (Generalmönsterrulla 1875).

Föräldrar: Anders Halvardsson och Anna Jacobsdotter. Se föregående soldat.

Gift i Högsäter den 13/9 1841 med Britta Stina Nilsdotter, född 1816 i Dalskog.

Barn:

Kristina Sofia, född den 17/4 1842 i Järbo.

Carl Fredrik, född den 30/8 1843 i Järbo.

Fredrika, född den 23/6 1845 i Järbo.

Mathias, född den 23/2 1847 i Järbo.

Aron, född den 28/7 1849 i Järbo.

Hulda, född den 1/1 1851 i Järbo.

Betty, född den 4/11 1853 i Järbo.

Otto, född den 18/12 1855 i Järbo.

Fritjof, född den 23/9 1858 i Järbo.

Benjamin, född den 30/4 1862 i Järbo.

Nr 915 Johan Jonasson Bergquist. Född 7/11 1849. Gevärshantverkare. (Generalmönsterrulla 1882).

Föräldrar: Jonas Jonsson och Maria Nilsdotter.

Gift 1874 ? med Eva Johannesdotter Öberg, född den 27/8 1849 i Bäcke.

Barn:

Ada Sofia, född den 2/2 1876 på Låköns stom, Järbo.

Karl Johan, född den 4/4 1878 på Låköns stom, Järbo.

Hilma Maria, född den 8/12 1879 på Låköns stom, Järbo.

Karl Johan, född den 6/12 1882 på Låköns stom, Järbo.

Anna Elisabeth, född den 8/8 1885 på Låköns stom, Järbo.

Emma Kristina, född den 12/5 1888 på Låköns stom, Järbo.

Soldater nr 916 i Norra Torp.

13 soldater för Norra Torp.

Nr 459 Jon Bryngelsson i Töftesäter. Inskriven 1683.

Nr 916 Joen Pärsson fången. Inställt från korpralsroten nr 901 den 11 mars 1714 Mårten Larsson. (Generalmönsterrulla 1714).

Nr 916 Jonas Pärsson Skallck, 41 år. Tjänstgjort 13 år, gift, dalbo. (Generalmönsterrulla 1716).

Nr 916 Mårten Larsson Skallck. (Generalmönsterrulla 1719).

Nr 916 Jonas Pärsson Skallck, 49 år. Tjänstgjort 21 år, gift, dalbo, fått avsked den 2 juni 1729. (Generalmönsterrulla 1736). Säkerligen samma person som ovan.

En Olof Skallck, gift med Kerstin Svensdotter får en son Anders den 19/1 1734. De bor på Knatthällan, Norre Torp, Järbo. Denne Olof Skallck är ej nämnd i generalmönsterrullan för Järbo.

Nr 916 Anders Bryngelsson Skallck, 31 år. Tjänstgjort 13 år, ogift, dalbo, till Göteborg, död den 3 augusti 1743, vakant. (Generalmönsterrulla 1744).

Nr 916 Erik Olofsson Färdig, 25 år. Tjänstgjort 4 år, gift, dalbo. Kommenderad till Stralsund, sjuk i Strahlsund. Död den 20/4 1758 i Pommern. (Mönsterrulla 1759).

Nr 916 Erik Andersson Färdig, insatt den 17/1 1759. Kasserad den 15/2 1762. Vacant. (Mönsterrulla 1763).

Nr 916 Emanuel Wall, erhållit avsked den 23/6 1752. (Generalmönsterrulla 1767).

Nr 916 Engelbrekt Larsson Norman, född omkring 1743. Tjänstgjort 31 år, gift, dalbo, får avsked. (Generalmönsterrulla 1798).

Barn:

Catharina, född 1775.

Cajsa, född 1777.

Anna, född 1778.

Nr 916 Arvid Arvidsson Norman, född den 18/7 1778 i Järbo. Längd 5 fot och 9 1/4 tum. Tjänstgjort 8 1/2 år, dalbo. Kommenderad till Pommern, förlorad vid reträtten från Ferdinandshof. Återkom 16/4 1807. (Generalmönsterrulla 1807).

Gift med Maria Andersdotter, född 1778 i Ödskölt.

Barn:

Britta, född 1800. Död späd.

Anders, född 1803. Död späd.

Britta, född 26/7 1805 i Järbo.

Stina, född den 9/3 1811 i Järbo.

Cajsa, född 7/6 1815 i Järbo.

Anders, född den 4/8 1819 i Järbo.

Nr 916 Nils Svensson Fredga, född 1786 i Milleryr, Högsäter. Död den 2/7 1830. Längd 5 fot 10 11/4 tum. Insatt den 21/3 1808. 45 år. Tjänstgjort 22 år, dalbo. Krossad av en stock. (Generalmönsterrulla 1832).

Gift med Malin Eriksdotter, född 1785 Bärby-Stom, Högsäter.

Barn:

Sven, född 1811 i Järbo.

Cajsa, född den 22/6 1813.

Christina, född den 5/12 1814.

Andreas, född 1816.

Per, född den 12/5 1818.

Eva, född den 28/2 1822.

Andreas, född 1825.

Esais, född den 8/11 1828.

Nr 916 Anders Jonasson Frigga-Nordman, född den 17/10 1802 i Järbo. Namnet ändrat till Nordman. Kommer inflyttad från Råggärd 1831 till Järbo. Tjänstgjort 4 år, dalbo. Besvär med höger knä. Skadan åstadkommmen på Karlstens fästning. Får avsked 1838. (Generalmönsterrulla 1841).

Gift den 12/9 1831 med änka Britta Halvardsdotter, född 1796.

Barn:

Anna Stina, född den 26/10 1831 i Järbo. Död 1834.

Jonas, född den 10/12 1833 i Järbo.

Anna Kajsa, född 1836.

Nr 916 Olof Andersson Norberg, född den 11/9 1818 i Illesäter, Högsäter. Död den 26/9 1905 i Ljusebråten, Järbo. Tjänstgjort 33 år, dalbo. Antagen 1839 och kommer då från Dalskog. Kommenderad till Varberg 1862, 1867 och 1870. Avsked 17/6 1872. Anmäld till underhåll. (Generalmönsterrulla 1875).

Efter avslutat militärtjänst 1872 blir Olof Norberg hemmansägare i Skarven. 1890 flyttar han med sin tredje fru till Ljusebråten med två av hennes barn och bådas son.

Gift 1:a g med Maja Andersdotter, född den 15/12 i Skållerud, död den 5/10 1860 av lungsot i Järbo.

Gift: 2:a g den 29/4 1862 med Johanna Andersdotter, född 1834 i Råggärd. Död den 4/12 1885 i Järbo.

Gift 3:dje g den 11/5 1888 med Sofia Svensdotter, född den 24/5 1845 i Järbo.

Barn:

Karl Magnus, född den 27 /3 1841 i Järbo.

Kristina Emilia, född den 28/7 1844 i Järbo.

Alfred, född den 12/5 1847 i Järbo.Ulrika, född den 12/6 1850 i Järbo.

Johan Ludvig, född den 30/1 1854 i Järbo.

Barn i andra äktenskapet:

Anders Magnus, född den 26/5 1863 i Järbo.

Maria Cajsa, född den 17/3 1865 i Järbo.

Aron Thorvall, född den 9/9 1867 i Järbo.

Lotta, född den 29/5 1872 i Järbo.

Otto Vilhelm, född den 12/4 1874 i Järbo.

Barn i tredje äktenskapet:

Sven Viktor, född den 13/11 1889 i Järbo.

Nr 916 Anders Adamsson Norberg, född den 20/11 1850 i Järbo, död den 8/4 1912 i Järbo. Tjänstgjort 9 år, dalbo. Antagen den 16/10 1872. (Generalmönsterrulla 1882).

Föräldrar: Adam Andersson och Maria Jonsdotter. Anders Norberg född utom äktenskapet.

Gift den 29/12 1876 med Sofia Andersdotter, född den 8/2 1848 i Järbo.

Barn:

Johan August, född den 12/1 1879 i Järbo.

Anders Fredrik, född den 26/7 1882 i Järbo.

Maja Cajsa, född den 7/5 1886 i Järbo.

Karl Emil, född den 19/4 1890 i Järbo. Död den 7/5 1891 i Järbo.

Anna Sofia, född den 11/2 1893 i Järbo.

Soldater nr 460 och 917 i Stora Torp.

13 soldater.

Nr 460 Pär Joensson, inskriven 1671. (Generalmönsterrulla 1691).

Nr 917 Olof Andersson fången. Roten inställt den 25 mars 1714 Hans Andersson. (Generalmönsterrulla 1714).

Nr 917 Hans Hansson Ahlqvist, 23 år. Tjänstgjort 3 år, ogift, dalbo. (Generalmönsterrulla 1716).

Nr 917 Hans Andersson, död den 16 augusti 1716. Roten insatt volontären Olof Olofsson Ahlqvist, som avancerat till rustmästare den 20 november 1718 vid Nordahls kompani. Roten insatt drängen Hans Hansson Ahlqvist. (Generalmönsterrulla 1719).

Nr 917 Hans Hansson Ahlqvist, 31 år. Tjänstgjort 11 år, dalbo. Död den 8 april 1736. (Generalmönsterrulla 1736).

Gift med Carin Eriksdotter, född 1684, död den 21/1 1750, 66 år gammal.

Barn:

Erik, född den 7/2 1730 på Stora Torps soldatstom, Järbo.

Lars, född den 15/8 1731 på Stora Torps soldatstom, Järbo.

Marta, född den 28/3 1734 på Stora Torps soldatstom, Järbo.

Nr 917 Anders Jonsson Ahlquist. Född omkring 1717, Död den 10/1 1773, 56 år gammal av kolik. Tjänstgjort 19 år, dalbo. Till Finland. Avsked den 15/3 1755. (Mönsterrulla 1757).

Gift 1739 med Kerstin Andersdotter. Vid gifte målet var hon piga på Yttre Skällsäter.

Barn:

Jon, född den 29/9 1740 på Stora Torps soldatstom, Järbo.

Anders, född den 25/11 1742 på Stora Torps soldatstom, Järbo.

Karin, född den 22/4 1746 på Stora Torps soldatstom, Järbo.

Catharina, född 15/2 1752 på Stora Torps soldatstom, Järbo. Död 1752.

Nr 917 Anders Halvardsson, 30 år. Antagen den 15/6 1758. Kasseras. (Mönsterrulla 1762).

Nr 917 Asmund Rasmusson Ahlquist, Tjänstgjort 6 år, kasserad 26/1 1763. (Generalmönsterrulla 1767).

Gift med Kerstin Svensdotter.

Barn:

Anna, född den 2/2 1760 på Stora Torps stom, Järbo.

Marta, född den 7/5 1763 på Stora Torps stom, Järbo.

Nr 917 Fredrik Palmfeldt, tjänstgörande underofficer. (Generalmönsterrulla 1773).

Nr 917 Erik (Persson) Svensson Torpström, född 1754. Död den 25/11 1810, 63 år gammal. Födelseåret? Tjänstgjort 12 år, dalbo. Får avsked. (Mönsterrulla 1788).

Här vilar många tveksamheter. Dels namnet och dels åldern.

Gift 1:a g med Ingrid Persdotter, född 1746.

Gift 2:a g den 17/4 1802 med änkan Maria Jonsdotter, född 1757 i Högsäter.

Barn:

Jon, född 1776.

Per, född den 30/1 1780 i Järbo.

Nr 917 Anders Hansson Torpström, född 1764 i Bäcke. 41 år. Tjänstgjort 9 år, dalbo, 5 fot och 9 3/4 tum. Kommenderad till Pommern. Förlorad vid reträtten från Ferdinandshof. (Generalmönsterrulla 1809).

Gift den 12/10 1788 med Katarina Eriksdotter, född 1764 i Järbo.

Barn:

Jonas, född 1791.

Anna, född den 30/10 1794 i Järbo.

Maria, född den 5/10 1798 i Järbo.

Britta, född den 4/9 1804 i Järbo.

Nr 917 Peter Olofsson Fyr. Född 1778 i Råggärd. Död den 30/1 1814 i Järbo av kolik. Tjänstgjort 5 år. Insatt den 21/3 1808. Vid 1813 års mönstring vacant. Skadat knät vid arbete med Göta kanal. (Mönsterrulla 1815).

Nr 917 Per Amundsson Stor. Född den 26/9 1811. Tjänstgjort 21 år, dalbo. Korpral. Antagen 1831. Kasseras som oförbätterlig. Avsked 1852. (Generalmönsterrulla 1856).

Gift den 21/10 1831 med Britta Andersdotter, född den 26/1 1813 i Järbo. Död 1857 i barnsäng.

Barn:

Jonas, född 27/11 1831 i Järbo.

Fredrik, född den 30/7 1834 i Järbo.

Göran, född den 4/12 1836 i Järbo.

Sofia, född den 22/2 1839 i Järbo.

Carolina, född den 15/5 1841 i Järbo.

Mathilda, född den 12/4 1844 i Järbo.

Aron, född den 20/5 1847 i Järbo.

Otto, född den 5/2 1850 i Järbo.

Nr 917 Petter Jonasson Fyr. Född den 15/9 1824 i Högsäter. Tjänstgjort 19 år, dalbo. Antagen 1852. Inflyttad från Högsäter 1852. Karlstens fästning 1857. Avsked den 17/6 1872. Anmäld till underhåll. (Generalmönsterrulla 1875).

Gift den 5/12 1851 med Anna Lisa Andreasdotter, född den 14/3 1823 i Högsäter. Död den 10/8 1871 i Järbo.

Barn:

Kristina, född den 27/12 1852 i Högsäter.

Maria Cajsa, född den 29/9 1854 i Järbo.

Anna Sofia, född den 3/12 1856 i Järbo.

Fredrika, född den 19/1 1859 i Järbo.

Johan August, född den 3/12 1860 i Järbo.

Betty, född den 8/4 1863 i Järbo.

Erik Magnus, född den 20/10 1865 i Järbo.

Nr 917 Olof Larsson Åberg. Född den 2/10 1852 i Högsäter. 22 år. Tjänstgjort 9 år, dalbo. Antagen 8/2 1873. (Generalmönsterrulla 1882).

Gift 1:a g den 7/11 1873 med Karolina Andersdotter, född 1848 i Ödskölt. Död den 27/9 1876 i Järbo.

Gift 2:a g den 27/9 1878 med Anna Andreasdotter, född den 2/3 1852 i Järbo. Död den 22/5 1886.

Barn:

Albin, född den 28/5 1874 i Järbo. Död 1877 i Järbo.

Johan August, född den 4/8 1882 i Järbo.

Karl Viktor, född den 19/5 1886 i Järbo. Död den 16/7 1887 i Järbo.

Gift 3:dje g den 28/10 1889 med Anna Cajsa Bergman, född den 7/7 1854 i Järbo. Död den 13/4 1898 i Järbo.

Barn:

Emma, född den 17/6 1888 i Järbo.

Magnus, född den 20/11 1890 i Järbo.

Alfred, född den 24/11 1892.

Karl Ludvig, född den 24/8 1895 i Järbo.

Anna Sofia, född den 1/11 1896 i Järbo.

Soldater nr 461 och 918 i Berg och Yttre Skällsäter.

17 soldater i Berg och Yttre Skällsäter, varav 5 soldater ej kom hem.

Nr 461 Christoffer Hansson, lejd av Erik, inskriven 1683. (Generalmönsterrulla 1685-1691).

Nr 918 Olof Pärsson fången. Roten inställt den 11 mars 1714 Tore Joensson.

Nr 918 Torsten Pärsson Courage, 51 år. Tjänstgjort 17 år, gift, dalbo. (Generalmönsterrulla 1716). Se nedan.

Nr 918 Egon Jonasson till skytt den 26 februari 1718. Inställt från danska fångenskapen hemkommen gamle soldaten Olof Pärsson den 27 november 1717. Död den 25 februari 1719.

Nr 918 Torsten Pärsson Courage, 55 år. Tjänstgjort 21 år, gift , dalbo, fått avsked den 22 september 1725. (Generalmönsterrulla 1729).

Nr 918 Simon Bengtsson Hake, 33 år. Tjänstgjort 15 år, dalbo, får heta Hake. Till Finland. Död den 10 november 1742. (Generalmönsterrulla 1744).

Gift den 26/2 1729 i Järbo med änkan Sigri Jonsdotter.

Barn:

Olof, född den 8/4 1831 i Berg, Järbo.

Jon, född den 14/4 1834 i Berg, Järbo.

Nr 918 Hindrik Persson. Antagen den 2 juni 1756. (Mönsterrulla 1762).

Nr 918 Sven Eriksson Hake. Tjänstgjort 16 år, dalbo, död i Pommern 1/6 1758. (Generalmönsterrulla 1759).

Gift trefaldighetssöndag 1744 med änkan Lisbeth Olofsdotter.

Barn:

Erik, född den 1/1 1745 i Berg, Järbo.

Malin, född den 27/1 1747 i Berg, Järbo.

Anders, född Kristi Himmelfärdsdag 1749 i Berg, Järbo.

Johan, född 18/12 1752 i Berg, Järbo.

Nr 918 Nils Eriksson Hake, rymt 16/9 1762, vakant. (Mönsterrulla 1763).

Nr 918 Carl Wågehals, 35 år. Tjänstgjort 6 år, ogift, avsked 10/10 1774. (Generalmönsterrulla 1773).

Nr 918 Jöns Carlsson Wågehals, 30 år. Tjänstgjort 14 1/2 år, ogift, smålänning, rymt 1785. (Generalmönsterrulla 1785).

Nr 918 Johan Svensson Hannibal, 38 år. Tjänstgjort 12 3/4 år, gift, dalbo, död den 26 maj 1799. (Generalmönsterrulla 1802).

Gift den 2/10 1782 med Kerstin Johansdotter.

Barn:

Hans, född den 6/3 1783 i Berg, Järbo.

Jonas, född den 17/7 1788 i Berg, Järbo.

Johan, född den 15/11 1791 i Berg, Järbo.

Nr 918 Olof Eriksson Hannibal, född 1776 i Bäcke. Tjänstgjort 6 år, gift, dalbo, kommenderad till Pommern, förlorad vid reträtten från Ferdinandshof. (Generalmönsterrulla 1807 och 1809).

Gift 1799 med Anna Engelbrektsdotter, född 1782 i Järbo.

Barn:

Stina, född den 2/2 1801 i Järbo.

Maria.

Nr 918 Anders Andersson Jofur-Hurtig, född 1789 i Järbo. Längd 5 fot 8 tum. Insatt den 21/3 1808. Tjänstgjort 5 år. Vid 1813 års mönstring vacant. Fått svårt bråck vid arbete med Göta kanal. (Mönsterrulla 1815). Död den 14/6 1834 i Järbo.

Gift den 13/12 1810 i Järbo med Inga Mattesdotter, född 1787 i Rölanda.

Barn:

Anders, född 31/12 1812, Kexbo, Lerdal.

Magnus, född den 8/10 1814 i Lerdal.

Britta, född den 20/7 1816 i Järbo.

Erik, född den 8/1 1819.

Kajsa, född den 15/9 1822 i Järbo.

Johannes, född den 11/2 1825 i Järbo.

Nr 918 Halvard Halvardsson Brask, född 1792 i Skarven, Järbo. Död 29/9 1864 i Järbo. Tjänstgjort 23 år, gift, dalbo. Skadat vänster höft. Avsked 1839. (Generalmönsterrulla 1841).

Gift 1:a g med Kerstin Jansdotter, född 1787 i Råggärd. Död den 18/1 1846.

Vid avskedet från soldattjänsten flyttar familjen till Kullen, Berg, Järbo. 1845 åter tillbaka till Stentorp i Yttre Skällsäter. När han gifter om sig flyttar han till Vinnsäter i Järbo.

Gift 2:a g den 6/11 1846 med änkan Marta Jonsdotter, född den 28/3 1796 i Järbo. Död den 26/11 1854.

Gift den 17/8 1855 med Märta Olofsdotter, född den 14/9 1795.

Barn:

Anders, född den 1/1 1816. Död 1818 i Järbo.

Kajsa, född den 16/10 1818. Död 1818 i Järbo.

Maria, född den 16/ 1820 i Järbo.

Olof, född den 30/4 1821 i Järbo.

Andreas, född den 15/12 1823 i Järbo.

Nr 918 Jonas Olofsson Bergman. Tjänstgjort 32 år. Född i Råggärd den 10/7 1820. Antagen 1840. Avsked den 17/6 1872. Anmäld till underhåll. (Generalmönsterrulla 1875).

Gift den 13/11 1840 1:a g med Kajsa Jonasdotter, född den 10/12 1814 i Järbo. Dotter till soldaten Jonas Jacobsson Töft, Töftesäter, Järbo. Kajsa Jonasdotter död 1873 i Järbo.

Gift 2:a g med N. N.. (Troligtvis i Lerdal).

Flyttar 1878.

Barn:

Maja Stina, född den 5/12 1841 i Järbo.

Anna Kajsa, född den 2/9 1844 i Järbo. Död den 8/9 1858 i Järbo.

Jan Jacob, född den 16/8 1847 i Järbo.

Magnus, född den 17/5 1850 i Järbo. Soldat, se nedan.

Anna Cajsa, född den 7/7 1854 i Järbo.

Sofia, född den 4/11 1858 i Järbo. Död den 20/8 1858 i Järbo.

Nr 918 Magnus Jonasson Bergman, 32 år. Tjänstgjort 9 år, gift, dalbo. Född den 27/5 1850 i Järbo. Antagen den 8/1 1873. Son till ovanstående soldat. (Generalmönsterrulla 1882).

Gift den 19/12 1879 med Sofia Andreasdotter, född den 13/12 1851 i Råggärd.

Barn:

Maria Lagerta, född 1895 i Rännelanda, fosterdotter.

Soldater nr 454 och 919 i Råberg (Rudberga).

13 soldater gjorde sin plikt för roten Råberg. Två till tre förolyckades under tjänstgöring.

Nr 454 Pär Joensson i Grösäter, inskriven 1682. (Generalmönsterrulla 1685).

Nr 454 Nils Andersson, lejd av Pär Jonsson inskriven 1689. (Generalmönsterrulla 1691).

Nr 919 Joan Jonasson Råback, född omkring 1690. Tjänstgjort 7 år, gift, dalbo. Död den 19 januari 1725, vakant. (Generalmönsterrulla 1725).

Gift med Marta Andersdotter, född 1706, död 1781.

Nr 919 Olof Christoffersson Sabel, 50 år. Tjänstgjort 30 år, gift dalbo, till Finland. (Generalmönsterrulla 1744).

Nr 919 Eric Halvardsson, transporterad till nr 455 vid Sundahls kompani. (Mönsterrulla 1762).

Nr 919 Johan Nilsson Sabel, 39 år. Tjänstgjort 9 år. (Mönsterrulla 1759) död i Landskrona den 23/9 1760. (Mönsterrulla 1763).

Gift med Ingegerd.

Barn:

Maria, född den 10/1 1756 på Råbergs stom, Järbo.

Nils, född den 7/1 1760 på Råbergs stom, Järbo.

Nr 919 Anders Råberg. Inställd den 14/5 1761. Kasserad den 25/2 1762. Vacant (Mönsterrulla 1763).

Nr 919 Hans Olofsson Råberg, 42 år. Tjänstgjort 19 år, dalbo, sjuk, får avsked. (Generalmönsterrulla 1785).

Gift den 28/12 1766 med Börta Svensdotter.

Nr 919 Erik Andersson Hurtig, 27 år. Tjänstgjort 4 år, gift, dalbo, avsked den 27/1 1790. (Generalmönsterrulla 1790).

Gift den 26/12 1786 med Anna Jonsdotter.

Barn:

Anders, född den 12/5 1790 på Råbergs stom.

Nr 919 Per Hansson Dahl, född 1765 i Rännelanda. Tjänstgjort 21 2/3 år, dalbo, längd 5 fot och 4 3/4 tum. Svag. Får avsked den 5/12 1811. (Mönsterrulla 1812).

Gift den 13/1 1793 med Stina Andersdotter, född 1772 i Råggärd.

Barn:

Elin, född den 15/9 1793 på Råbergs stom.

Britta född den 17/5 1795 på Råbergs stom.

Sven, född 1797. Död 1801.

Maria, född 1800.

Sven, född den 30/11 1802 på Råbergs stom.

Cajsa, född 1806. Död ung.

Anders, född den 10/3 1811 på Råbergs stom.

Nr 919 Anders Jonsson Rudberg. Född i Ör socken den 5/1 1810. Död 1899. Tjänstgjort 31 år, dalbo. Antagen 1831. Har reumatisk feber. Begär avsked. (Generalmönsterrulla 1862).

Gift den 23/7 1831 Kerstin Bengtsdotter, född 14/7 1807 i Järbo. Död den 19/5 1884, 76 år 10 mån. 5 dagar.

Barn:

Maria Lena, född den 16/12 1833 i Järbo. Död den 20/1 1834.

Maria Cajsa, född den 22/12 1834 i Järbo.

Nr 919 Jacob Persson Rud. Född den 8/4 1838 i Järbo. Tjänstgjort 19 år och 8 mån., dalbo. Antagen 23/10 1862. Avsked 1890. (Generalmönsterrulla 1882).

Föräldrar: Per Andersson d ä, och Katarina Andersdotter, Hult, Järbo.

Gift den 23/1 1863 med Anna Lena Andersdotter, född 1840.

Barn:

Anders Magnus, född den 10/10 1860 i Järbo. Död 1864.

Johan Petter, född den 17/1 1865 i Järbo. Död 1866.

Gustaf, född den 28/5 1866 i Järbo.

Johannes, född den 4/8 1869 i Järbo.

August, född den 7/12 1872 i Järbo.

Maria Cajsa, född den 10/4 1875 i Järbo.

Anders Magnus, född den 29/7 1882 i Järbo.

Nr 919 Karl Johan Drotz, född den 28/4 1868 i Högsäter. Inflyttat från Rännelanda 1890.

Gift den 21/6 1889 med Emmeli Hansdotter, född den 19/4 1862 i Rännelanda.

Barn:

Hanna Ottillia, född den 20/6 1890 i Järbo.

Ture Leander, född den 26/8 1893 i Järbo.

Johan Hartvig, född den 8/7 1895 i Järbo.

Selma Elvira, född den 21/6 1899 i Järbo.

Karl Verner, född den 25/5 1905 i Järbo.

Sång för Kungl Westgötha-Dals Regemente.

skriven av Vilhelm von Braun (död 1860) (Lilliehök 1964 s 21).

Wår fahna wi följa och höja wår sång
Och glad är, som Krigarn det höfwes, wår gång!
Med sorgen ej något wi hafva beställt:
Den trifs ej i fält: den trifs ej i fält.

Ett gladeligt mod är den säkraste tröst,
Så lefwe då glädjen i Krigarens bröst;
Ty mister du allt, men har denna igen
Är du rik min vän, är du rik min vän.

Och winkar oss striden med blodfärgad hand;
Så gå wi med fröjd att förswara wårt land;
Ty fruktan den bleka, som tecknar en slaf,
Weta wi ej af, weta wi ej af.

Men gossar hurra för wår åldrige KUNG!
Om hjelten är grånad, än kraften är ung;
Han fordom till segren har fört oss an,
Och han än det kan, och han än det kan.

Och lefwe det hopp, som wid Thronen ses stå;
Wår älskade PRINS med de blomstrande SMÅ!
Och måtte de lefwa som hjeltar en gång
Uti häfd och sång, uti häfd och sång!

Wår arm den är öfwad och wiljan är god;
O, komme den dagen som pröfwar wårt mod!
Wårt Lejon ej fruktar för örnarne stort,
De ha förr det sport, de ha förr det sport.

Alfabetiskt namnregister

 

Soldater på respektive rote

Arnebön


Alfabetiskt namnregister.


Soldater på respektive rote.

Arnebyn

Nr 464 Sven Mårtensson
Nr 907 Amund Larsson
Nr 907 Fredrik Palmfeldt
Nr 907 Hans Olofsson Ängfeldt
Nr 907 Amund Eriksson
Nr 907 Anders Nilsson Äng
Nr 907 Hans Nilsson
Nr 907 Jacob Henriksson Engstedt
Nr 907 Jost, Johan (Pär) Håkansson Ängfällt
Nr 907 Karl Petter Äng
Nr 907 Mathias Johannesson Äng
Nr 907 Olof Andersson Äng
Nr 907 Olof Olofsson Ängfällt
Nr 907 Sven Andersson Engstedt

Stora Bön

Nr 458 Joan Olofsson
Nr 458 Olof Olofsson
Nr 908 Anders Ersson Braf
Nr 908 Anders Jonsson Dahlström
Nr 908 Anders Olofsson Flygare
Nr 908 Jacob Larsson Apollo
Nr 908 Johan Andersson Favör
Nr 908 Johan Edvin Andersson Alm
Nr 908 Olof Andersson
Nr 908 Samuel Nordström
Nr 908 Stephan Runström
Nr 908 Sven Eriksson Flygare

Vinnsäter

Nr 462 Anders Svensson
Nr 909 Anders Bryngelsson Winberg
Nr 909 Anders Olofsson
Nr 909 Arvid Winberg
Nr 909 Asmund Halvardsson
Nr 909 Hans Andersson Winberg
Nr 909 Jonas August Sjöström Ledin
Nr 909 Nils Andersson Winberg
Nr 909 Nils Nilsson Winberg
Nr 909 Nils Pärsson Winberg
Nr 909 Olof Asmundsson Winberg
Nr 909 Peter Eriksson Winberg
Nr 909 Pär Asmmundsson Winberg

Töftesäter

 

 


Slättängen


Stora Bön

Nr 458 Joan Olofsson
Nr 458 Olof Olofsson
Nr 908 Anders Ersson Braf
Nr 908 Anders Jonsson Dahlström
Nr 908 Anders Olofsson Flygare
Nr 908 Jacob Larsson Apollo
Nr 908 Johan Andersson Favör
Nr 908 Johan Edvin Andersson Alm
Nr 908 Olof Andersson
Nr 908 Samuel Nordström
Nr 908 Stephan Runström
Nr 908 Sven Eriksson Flygare

Vinnsäter

Nr 462 Anders Svensson
Nr 909 Anders Bryngelsson Winberg
Nr 909 Anders Olofsson
Nr 909 Arvid Winberg
Nr 909 Asmund Halvardsson
Nr 909 Hans Andersson Winberg
Nr 909 Jonas August Sjöström Ledin
Nr 909 Nils Andersson Winberg
Nr 909 Nils Nilsson Winberg
Nr 909 Nils Pärsson Winberg
Nr 909 Olof Asmundsson Winberg
Nr 909 Peter Eriksson Winberg
Nr 909 Pär Asmmundsson Winberg

Töftesäter

Nr 453 Erik Nilsson
Nr 453 Lars Nilsson
Nr 910 Anders Andersson Töft
Nr 910 Anders Olofsson (Olsson) Bure
Nr 910 Anders Torkelsson Bure
Nr 910 Hans Hansson Bure-Barman
Nr 910 Johan Gustav Göthander
Nr 910 Jonas Jacobsson Töft
Nr 910 Lars Andersson Frisk
Nr 910 Magnus Frisk
Nr 910 Petter Andersson Töft
Nr 910 Pär Halvardsson
Nr 910 Torsten Jonsson Töft

Nr 453 Erik Nilsson
Nr 453 Lars Nilsson
Nr 910 Anders Andersson Töft
Nr 910 Anders Olofsson (Olsson)  Bure
Nr 910 Anders Torkelsson Bure
Nr 910 Hans Hansson Bure-Barman
Nr 910 Johan Gustav Göthander
Nr 910 Jonas Jacobsson Töft
Nr 910 Lars Andersson Frisk
Nr 910 Magnus Frisk
Nr 910 Petter Andersson Töft
Nr 910 Pär Halvardsson
Nr 910 Torsten Jonsson Töft

Skällsäter

Skällsäter

Nr 452 Bryngel Hansson
Nr 452 Sigge Andersson
Nr 911 Anders Löving
Nr 911 Anders Månsson Skällberg
Nr 911 Anders Tomasson Fjällman
Nr 911 August Levin
Nr 911 Bengt Eriksson Lärk
Nr 911 Börge Färnberg
Nr 911 Börje Olofsson Jernberg
Nr 911 G. Rost, trumslagare
Nr 911 Jacob Hinricksson Fjällman
Nr 911 Johan Gudmundsson Skällberg
Nr 911 Lars Hansson Fjällman
Nr 911 Måns Nilsson
Nr 911 Nils Persson Lätt
Nr 911 Per Andersson Lärk
Nr 911 Simon Hansson Fjällman

Ljusebråte och Runnsäter

Nr 462 Anders Svensson
Nr 465 Lars Olofsson
Nr 912 Arne Erlandsson
Nr 912 Erik Andersson Runström
Nr 912 Erik Jacobsson Lilja
Nr 912 Johan Christoffersson Lilja
Nr 912 Jonas Tomasson Pålack
Nr 912 Olof Andersson Enhörning	
Nr 912 Olof Larsson Runström
Nr 912 Olof Persson Runström
Nr 912 Per Ericsson
Nr 912 Per Persson Runström
Nr 912 Samuel Jacobsson Lilja
Nr 912 Simon Andersson Pålack
Nr 912 Sven Olofsson Ljung

Tvetane

Nr 913 Anders Andersson
Nr 913 Anders Magnus Aronsson Tell
Nr 913 Andreas Nilsson Kuno
Nr 913 Carl Olof Heder Tell
Nr 913 Hans Amundsson Cesar
Nr 913 Jacob Andersson Åström
Nr 913 Karl Johan Svensson Blomqvist
Nr 913 Nils Eriksson Salberg
Nr 913 Olof Helgesson Salberg
Nr 913 Olof Persson Tvetström
Nr 913 Olof Simonsson Salberg
Nr 913 Olof Svensson Tvetström
Nr 913 Otto Zackariasson Tell
Nr 913 Sven Olofsson Sahlberg
Nr 913 Sven Olofsson Tvetström

Hult

Nr 463 Anders Joensson								
Nr 463 Björn Olofsson
Nr 463 Sven Larsson
Nr 914 Anders Bryngelsson
Nr 914 Anders Svensson Hultman
Nr 914 Andreas Jonsson Häll
Nr 914 Engelbrekt Jonasson Hultman
Nr 914 Erik Helgesson Hultman
Nr 914 Halvard Olofsson Hultman
Nr 914 Johannes Larsson Hultgren
Nr 914 Jon Olofsson Hultman
Nr 914 Magnus Blankenfeldt
Nr 914 Petter Pettersson Häll
Nr 914 Tohl Svensson

Låkön

Nr 456 Christian Bryngelsson
Nr 915 Anders Halvardsson Ode
Nr 915 Anders Nilsson Låkman
Nr 915 Arvid Arvidsson Norman
Nr 915 Halvard Nilsson Låkman
Nr 915 Håkan Andersson Haggren							
Nr 915 Jacob Andersson Ode
Nr 915 Johan Jonasson Bergquist
Nr 915 Lars Andersson Låkman
Nr 915 Lars Svensson Haggren
Nr 915 Mårten Olofsson
Nr 915 Olof Haggren
Nr 915 Olof Olofsson
Nr 915 Simon Olofsson Canon
Nr 915 Sven Halvardsson

Norra Torp

Nr 459 Jon Bryngelsson
Nr 916 Anders Adamsson Norberg
Nr 916 Anders Bryngelsson Skallck
Nr 916 Anders Jonasson Frigga-Nordman
Nr 916 Arvid Arvidsson Norman
Nr 916 Emanuel Wall
Nr 916 Engenbrekt Larsson Norman					
Nr 916 Erik Andersson Färdig								
Nr 916 Erik Olofsson Färdig								
Nr 916 Joen Pärsson
Nr 916 Jonas Pärsson Skallck
Nr 916 Mårten Larsson Skallck
Nr 916 Nils Svensson Fredga
Nr 916 Olof Andersson Norberg

Stora Torp

Nr 460 Pär Joensson
Nr 917 Anders Halvardsson
Nr 917 Anders Hansson Torpström
Nr 917 Anders Jonsson Ahlquist
Nr 917 Asmund Rasmusson Ahlquist
Nr 917 Erik (Persson) Svensson Torpström
Nr 917 Fredrik Palmfeldt
Nr 917 Hans Andersson									
Nr 917 Hans Hansson Ahlqvist								
Nr 917 Olof Andersson
Nr 917 Olof Larsson Åberg
Nr 917 Per Amundsson Stor
Nr 917 Peter Olofsson Fyr
Nr 917 Petter Jonasson Fyr

Berg och Yttre Skällsäter

Nr 461 Christoffer Hansson
Nr 918 Carl Wågehals
Nr 918 Anders Andersson Jofur-Hurtig
Nr 918 Egon Jonasson
Nr 918 Halvard Halvardsson Brask
Nr 918 Hindrik Persson
Nr 918 Johan Svensson Hannibal
Nr 918 Jonas Olofsson Bergman
Nr 918 Jöns Carlsson Wågehals
Nr 918 Magnus Jonasson Bergman
Nr 918 Nils Eriksson Hake
Nr 918 Olof Eriksson Hannibal
Nr 918 Olof Pärsson
Nr 918 Simon Bengtsson Hake
Nr 918 Sven Eriksson Hake
Nr 918 Torsten Pärsson Courage

Råberg

Nr 454 Nils Andersson
Nr 454 Pär Joensson
Nr 919 Anders Jonsson Rudberg
Nr 919 Anders Råberg
Nr 919 Eric Halvardsson
Nr 919 Erik Andersson Hurtig
Nr 919 Hans Olofsson Råberg
Nr 919 Jacob Persson Rud
Nr 919 Joan Jonasson Råback
Nr 919 Johan Nilsson Sabel
Nr 919 Karl Johan Drotz
Nr 919 Olof Christoffersson Sabel
Nr 919 Per Hansson Dahl

Källförteckning.

Grill Claes. ”Statistiskt sammandrag av svenska indelningsverket.” 4 band Stockholm 1855-1858. Faksimilupplaga i två band Göteborg 1978 (tr 1988).

Lilliehöök Christer m fl ”Kungl. Västgötadals regemente och Kungl. Hallands regemente 1624-1961. Regementets historia med glimtar ur dess liv i fred och krig i helg och söcken.” Halmstad 1964.

Generalmönsterrullor åren 1683, 1685, 1689, 1691, 1708, 1714, 1716, 1719, 1725, 1729, 1736, 1742, 1744, 1757, 1758, 1759, 1762, 1763, 1767, 1773, 1778, 1785, 1788, 1789, 1790, 1793, 1798, 1802, 1806, 1807, 1809, 1829, 1832, 1838, 1841, 1849, 1856, 1859, 1862, 1866, 1869, 1875, 1878, 1882.

Mönsterrullor för åren 1757, 1759, 1762, 1763, 1788, 1809, 1811, 1812, 1815, 1824.

Karlsson Rune Vänersborg (personlig kommunikation).

Husförhörslängder samt födelse-, vigsel- och dödlängder för Järbo.